Dzisiaj: 2019-11-21, imieniny: Janusz, Konrad

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Relacja z Gminnego Spotkania Opłatkowego

W niedzielę 22 grudnia, mieszkańcy miasta i Gminy Szczebrzeszyn licznie zgromadzili się  się na corocznym Spotkaniu Opłatkowym na Rynku Miejskim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, na czele z burmistrzem Szczebrzeszyna – Marianem Mazurem, jak również księża parafii p.w Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz parafii Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Po uroczystym odczytaniu fragmentu Ewangelii, harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju  na ręce burmistrza, który  złożył wszystkim mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia.

Spotkaniu towarzyszyło również wspólne  łamanie się opłatkiem i degustacja  wigilijnych potraw. Na stołach znalazły się m. in. barszcz, pierogi,  kapusta z grochem a także ciasta, przygotowane przez  panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bodaczowa i Wielączy.

We wspólnym kolędowaniu wzięły udział zespoły działające przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie: zespół młodzieżowy ARKADIA, „KOROMYSŁO – folk maszyna ze Szczebrzeszyna” oraz orkiestra dęta ECHO  KNIEI ze Szczebrzeszyna,  na czele z kapelmistrzem Józefem Magrytą.

wigilia 2013 33 wigilia 2013 37 wigilia 2013 40 wigilia 2013 42 wigilia 2013 43 wigilia 2013 44 wigilia 2013 46 wigilia 2013 50 wigilia 2013 54 wigilia 2013 59 wigilia 2013 61 wigilia 2013 68 wigilia 2013 73 wigilia 2013 75 wigilia 2013 78

 

 


XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2013 rok.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2013 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na rok 2014.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r.,
  b) uchwalenia budżetu na rok 2014,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 r.,
  e) wyrażenia zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy radnemu Rady Miejskiej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Mariusz Drożdżyk 


Komunikat

W dniu 19 grudnia 2013 r. (czwartek) przeprowadzony zostanie powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania. Celem treningu jest doskonalenie działania jednostek i elementów systemów SWA i SWO w przesyłaniu, przekazywaniu i informowaniu się o zagrożeniach oraz o prowadzeniu akcji ratunkowej pomiędzy poszczególnymi ogniwami, służbami i jednostkami ratowniczymi.

W ramach treningu na terenie Gminy Szczebrzeszyn nastąpi sprawdzenie sprawności działania syren poprzez ich głośne  uruchomienie w godzinach:

18:00  – alarm (dźwięk modulowany trwający 3 minuty),

18:30 – odwołanie alarmu (dźwięk ciągły trwający 3 minuty).

 

Inspektor Anna Łaszkiewicz


Spotkanie Opłatkowe na rynku miejskim

Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zapraszają mieszkańców gminy na spotkanie opłatkowe, w niedzielę 22 grudnia, o godzinie 16.00. Na rynku miejskim kolędować będą zespoły działające przy MDK: Orkiestra Dęta „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna, młodzieżowy zespół „Arkadia” oraz  grupa folkowa „Koromysło – folk maszyna ze Szczebrzeszyna”.

wigilia_2013

 


PODPISANIE UMOWY NA SOLARY

W dniu  28 listopada 2013 roku  pomiędzy gminą  Szczebrzeszyn, a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Eko Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca”. Projekt będzie dofinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków europejskich.

 

Całkowita wartość Projektu  wynosi  4 835 821,60 PLN   w tym

dofinansowanie ze środków europejskich 4 110 448,36 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Okres realizacji Projektu został ustalony na:

Rozpoczęcie realizacji: 2013 – 12- 19

Zakończenie rzeczowe realizacji : 2014 – 11- 28

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie 613 instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU i zostanie nimi objętych 613 gospodarstw domowych oraz 2 584 osób co stanowi odpowiednio 18,1 % i 21,8 % ogólnej liczby gospodarstw i mieszkańców gminy Szczebrzeszyn.

Obecnie pracownicy  referatu rozwoju gospodarczego  Urzędu Miejskiego przygotowują dokumentację przetargową i w najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację Projektu.

 

Należy podkreślić, że nasza gmina znalazła się w grupie 27 Beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie, a o które ubiegało się aż 112 wnioskodawców.


PASOWANIE NA CZYTELNIKA MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Dnia 27 listopada 2013 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie na czytelników biblioteki. W pasowaniu udział wzięły dzieci z grupy sześciolatków, które przyszły do biblioteki z Panią Dyrektor Przedszkola – Małgorzatą Jarmuł oraz panią Ewą Kita.

Po zapoznaniu się dzieci z biblioteką oraz układem książek na półkach, Pani Dyrektor biblioteki Maria Krępa przeczytała wybraną przez dzieci bajkę. Po tym wszystkim nadszedł długo oczekiwany przez maluchy moment pasowania na Czytelnika Biblioteki. Nowo przyjęte w grono czytelników dzieci otrzymały imienne Legitymacje Czytelnika oraz książeczki. W pasowaniu na Czytelnika Biblioteki wzięło udział 25 dzieci.


Nowości wydawnicze

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie na grudzień proponuje państwu dwie nowości książkowe.

 bibl10012345

Andrzej Klawitter ,, Śmierć i dziewczyna” – Mieszkańców Szubina żyjących w zwyczajnej i nudnej codzienności wstrząsnęła tajemnicza tragiczna historia. Ktoś otruł ubogą rodzinę Maliniaków. Czworo ich dzieci oraz oboje rodziców znaleziono martwych przy zastawionym stole w ich własnym domu. Prawda okazuje się porażająca, a puenta niespodziewana. Autor porusza sprawy polskiej rzeczywistości, które pomimo kolorowych ulic nie dla wszystkich są barwne.

 bibl10012073

Diane Chamberlain ,, Zatoka o północy” – Julie przez czterdzieści lat czuje się odpowiedzialna za śmierć siostry. Siedemnastoletnia Izzy została zamordowana podczas rodzinnych wakacji, a Julie nie udało się zapobiec nieszczęściu. Co gorsza, do więzienia trafia niewłaściwy człowiek, choć Julie ma podstawy przypuszczać, że skazany powinien być ktoś zupełnie inny. 

Zapraszamy


Ogłoszenie Burmistrza Szczebrzeszyna

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2014 w formie wspierania zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia


OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU CHODNIKA W BODACZOWIE

Dnia 4  grudnia 2013 r. odbyło się w Bodaczowie uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku chodnika prowadzącego do kościoła parafialnego. Inwestycja została sfinansowana przez firmę Chevron Polska, prowadzącą na naszym terenie poszukiwania złóż gazu łupkowego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Chevronu, mieszkańcy Bodaczowa i  Michalowa, Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, Wójt Gminy Sułów Tomasz Pańczyk oraz ks. Ryszard Wróbel – Proboszcz  Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bodaczowie, który dokonał poświęcenia chodnika. Burmistrz Mazur i Wójt Pańczyk w imieniu mieszkańców podziękowali  firmie Chevron za wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej a księdzu Proboszczowi za zaangażowanie w organizację spotkań informacyjnych dla mieszkańców. Uroczystość zakończona została występem przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie, którym Św. Mikołaj wręczył paczki ufundowane przez Chevron.


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 

tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl; www: www.imgw.pl

Treść komunikatu LUPN_WLU_PDF