Dzisiaj: 2019-10-20, imieniny: Irena, Jan

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Fotorelacja z VI Wojewódzkich Mistrzostw w Kata Jiu – Jitsu Goshin – Ryu

Zapraszamy  do  obejrzenia  zdjęć  z  VI  Wojewódzkich  Mistrzostw  w  Kata  Jiu – Jitsu Goshin – Ryu,  które  odbyły  się  w  dniach 9 – 10 listopada w  hali  sportowej  gimnazjum  im.  Polskich   Olimpijczyków   w Szczebrzeszynie.  Organizatorami  imprezy  były: Stowarzyszenie  Sztuk  i  Sportów Walki  Bushido oraz  Lubelska Szkoła  Jiu-Jitsu Tsubame.  Do  organizacji  przyczynili  się  także:  Starostwo  Powiatowe  w  Zamościu,  Miejski  Dom  Kultury w Szczebrzeszynie oraz Urząd Miejski   w Szczebrzeszynie. Więcej zdjęć z imprezy na stronie: http://mdk.szczebrzeszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=309

52845279524752135137500948984855475846234628


Konsultacje społeczne dotyczące zmiany programu współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

BIP: Treść ogłoszenia


Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

1. Przebudowa i modernizacja Ratusza

W sierpniu 2013r. rozpoczęła się modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  Wykonawcą zamówienia jest firma J.P. Usługi Budowlane Jan Pikuta z Biłgoraja. Zakres inwestycji obejmuje głównie przebudowę kominów, wymianę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, wymianę tynków w strefie cokołowej oraz remont elewacji. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na grudzień 2013r.

2. Ciąg pieszo-rowerowy Szczebrzeszyn – Brody Małe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, przy udziale Gminy Szczebrzeszyn realizuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Brody Małe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze- Biłgoraj- Zwierzyniec- Szczebrzeszyn ma długość 1,216 km. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STOLMEX” Stanisław Kozłowski z Zamościa. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm oraz  nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej czerwonej wraz ze zjazdami.

3. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego jest realizowana przy drodze wojewódzkiej nr 858 na odcinku Szczebrzeszyn-Brody Małe. Inwestorem jest Gmina Szczebrzeszyn, wykonawcą Usługowy Zakład Elektryczny” INKASO” Mariusz Szuwara z Zamościa. W ramach inwestycji zamontowane zostały 34 słupy oświetleniowe.

4. Termomodernizacja budynku straży w miejscowości Brody Duże.

Zakres prac obejmował  wykonanie ocieplenia  styropianem grubości 10 cm, wykonanie elewacji oraz opaski odwodnieniowej wokół budynku.

Koszt inwestycji to 30.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna.

5. Chodnik w Bodaczowie

Wzdłuż drogi gminnej nr 110161 L, na odcinku o długości 600m bieżących został wybudowany z kostki brukowej szarej, chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 do 2m . Inwestorem jest Chevron Polska Sp. z o.o., a wykonawcą robót firma AECOM Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór wniosków o uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych na demontaż pokrycia, transport, utylizację azbestu oraz odbiór odpadu zgromadzonego na posesji.

Wnioski będą realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  na zadanie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”.

Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości do 100% kosztów.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

Wszelkie informacje oraz wnioski wraz z dokumentami do pobrania w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 30 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Termin składania wniosków do 29 listopada 2013 roku.

 Kliknij poniżej aby przeczytać ulotkę.

ulotka_99-210mm-12082013


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie

W poniedziałek 11 listopada 2013r. zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie.
Program uroczystości:
Godz. 11:10 Zbiórka pocztów sztandarowych oraz delegacji przy Urzędzie Miejskim w  Szczebrzeszynie.
Godz. 11:15 Przemarsz do Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, w asyście Orkiestry Dętej „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna.
Godz. 11:30 Uroczyste wprowadzenie sztandarów,
 – wystąpienie Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura,
– montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
– Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny.
Po zakończeniu Mszy nastąpi złożenie wieńców pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

 

 

 

3199_1288901929


OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że od dnia 1 listopada  2013 r. godz. 600  do  dnia 3 listopada godz. 2000  2013 roku będzie wyłączona dla ruchu kołowego ulica Cmentarna w Szczebrzeszynie. Jednocześnie informujemy,  że Plac T. Kościuszki przy Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie będzie udostępniony na parking samochodowy.

c03c02c01


VI Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu – Jitsu Goshin – Ryu

W dniach 9 – 10 listopada w hali sportowej gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie odbędą się VI Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu – Jitsu Goshin – Ryu. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Sztuk I Sportów Walki Bushido oraz Lubelska Szkoła Jiu-Jitsu Tsubame. Mistrzostwa współorganizują: Starostwo Powiatowe w Zamościu, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie oraz Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.

jj_plakat_2013_m


XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 28 października  2013 r. o godz. 11.00 ( poniedziałek )  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o stanie opieki zdrowotnej i bezpieczeństwie publicznym na terenie gminy – potrzeby w tym zakresie.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
 10. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2012 rok.
 11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych  złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i  członków organu zarządzających gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2012rok.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,

b) zmieniająca  uchwałę Nr XXIX/203/2013  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok,

d) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,

e) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/2012  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn,

f) zmian budżetu na rok 2013,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie


Wystawa „Leśmianowa kolekcja sztuki”

W dniu 23 października 2013 r. w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się wernisaż wystawy pt. „Leśmianowa Kolekcja Sztuki” ze zbiorów Zamojskiego Towarzystwa „RENESANS” w Zamościu.Kolekcja jest szczególnym zbiorem prac powstałych z inspiracji poezją jednego z największych poetów XX w. Bolesława Leśmiana – rejenta i mieszkańca Zamościa. Na kolekcję składają się prace przekazane przez artystów biorących udział w wystawach z cyklu Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki pt.: „Łąka” (2006), „Malinowy chruśniak” (2007), „Dziejba leśna” (2009), „Napój cienisty” (2011), „Sad rozstajny” 2013: Jagody ADAMUS, Krzysztofa Marka BĄKA, Joanny BRZEŚCIŃSKIEJ-RICCIO, Eugeniusza DELEKTY, Katarzyny HANDZLIK, Elżbiety GNYP, Jana GRODKA, Giovani MAZZI, Magdaleny PASTUSZAK, Włodzimierza PASTUSZAKA, Janusza POPŁAWSKIEGO, Stanisława STACHA. Wystawie towarzyszyła multimedialna wizualizacja prac „leśmianowej kolekcji” w realizacji artysty prof. Włodzimierza Pastuszaka – Prodziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Wernisaż swoją obecnością uświetnili artyści biorący udział w Zamojskim Leśmianowym Biennale Sztuki: Bogdan Bodes, Elżbieta Hałasa, Zygmunt Jarmuł, Zofia Kosiorek-Poździk oraz Elżbieta Gnyp – kurator wystawy, Prezes Zamojskiego Towarzystwa „Renesans”. Prace będą dostępna dla zwiedzających w sali widowiskowej MDK do końca listopada 2013r.


Film promujący projekt „Pięć zalewów – morze atrakcji”.

Film powstał w ramach projektu pod nazwą „Pięć zalewów – morze atrakcji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_logo