Dzisiaj: 2020-07-14, imieniny: Bonawentura, Stelia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-19 luty 2016 r. kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn  nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.

tz_kasa


Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść ogłoszenia. – BIP


ferie zimowe z miejskim domem kultury

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach otwartych i warsztatach w ramach ferii zimowych. Zajęcia odbywają się każdego dnia ferii od poniedziałku do piątku, od godziny 10:00. Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem 84 6821060 a program zajęć jest dostępny do pobrania: PLAKAT FERIE

FERIE 2016


Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 14 marca 2016 r., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Zarządzeniu Nr 14 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyna rok szkolny 2016/2017.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 


„Pływać każdy może”

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację na naukę pływania w ramach realizacji Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”. Nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych jest bezpłatna. Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie będą odbywały się w dwóch etapach:

I etap ( 30 uczestników ) planowany termin zajęcia rozpoczęcia zajęć 20 lutego 2016 r. i będą trwały przez 10 kolejnych tygodni (harmonogram w załączeniu)

II etap ( 15 uczestników ) planowany termin rozpoczęcia zajęć 10 września 2016r. i będą trwały przez 10 kolejnych tygodni.  


Nowości wydawnicze

W miesiącu lutym Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

Adrian Bednarek ,,Proces Diabła” – morderca zwany Rzeźnikiem Niewiniątek kilka lat temu siał terror na ulicach Krakowa. Sprawił, że ulice opustoszały, a dziewczyny bały się zostawać same w domach. Chaos który rozpętał uczynił go sławnym ma całą Polskę. Ujęty przez policję i skazany na dożywocie, został zabity przez współwięźnia. Teraz jest tylko miejską legendą. Ale czy naprawdę Rzeźnik Niewiniątek został złapany? A może żyje i ma się całkiem dobrze?  


XV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2016.
 7. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Szczebrzeszyn Spółka z o.o. w Szczebrzeszynie w likwidacji,
  b) określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn,
  c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

 


Poezja Julii Hatwig w interpretacji Zofii Kucówny

Zapraszamy na Wieczór Poezji z Zofią Kucówną, który odbędzie się 28 stycznia o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie. Zofia Kucówna to aktorka teatralna i filmowa. Jej dorobek telewizyjny to kilkadziesiąt ról w Teatrze Telewizji, z którym zaczęła współpracę w 1959 roku. Ma też na swoim koncie kilkanaście kreacji filmowych i serialowych (m.in. „Barwy szczęścia”). Liczba miejsc siedzących jest ograniczona, w związku z czym prosimy o rezerwację telefoniczną bezpłatnych wejściówek pod numerem telefonu: 84 682 1060.  


Ankieta badająca oczekiwania i potrzeby mieszkańców Szczebrzeszyna

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Plac Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn

Proszę wypełnić ankietę dotyczącą oczekiwań i potrzeb mieszkańców, w zakresie działań Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

[socialpoll id=”2157974″ type=”set”]


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.