Dzisiaj: 2019-06-16, imieniny: Alina, Benon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

XVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVI Sesja Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie  VI kadencji  odbędzie się w dniu  26 stycznia  2012 r. o  godz. 1300 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2012 rok.
 7. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2011 roku.
 8. Funkcjonowanie sieci szkół w roku szkolnym 2012/2013.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  b) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  c) Udzielenia pomocy finansowej Gminie Sułów w związku z udziałem Gminy Szczebrzeszyn w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach,
  d) Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  e) Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielączy,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Propozycje wydawnicze

Na Nowy 2012 Rok, dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha wszystkim naszym Czytelnikom życzy Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Na styczeń proponujemy państwu kolejne nowości wydawnicze.

Pierwszą z nich jest powieść jednego z najpopularniejszych pisarzy świata, mistrza thrillerów psychologicznych Jonathana Kellermana ,,Nad krawędzią”. Osiemnastoletni Jamey ucieka ze szpitala psychiatrycznego. Wkrótce potem zostaje zatrzymany nad ciałem zamordowanego mężczyzny. Jego adwokat zamierza przekonać sąd o niepoczytalności chłopaka.

Jedno jest pewne plan zabójstwa, zrodził się w zimnym wyrachowanym umyśle.

Kolejna książka to prawdziwa historia kobiet gotowych przenosić góry, kiedy ważą się losy ich rodzin. ,, Kobiety z Kabulu” Angeliny Jolie. Autorka porusza mało znany temat, pisząc o zaradnych i przedsiębiorczych kobietach dokonujących rzeczy niemożliwych w Afganistanie.

Jedyną bronią jaką posiadają te kobiety to upór, odwaga i nadzieja o lepszą przyszłość.

Zapraszamy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie


Informacja o bezpłatnym wsparciu doradczo-szkoleniowym dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny oraz osób działających na rzecz III sektora

Zaproszenie do udziału w projekcie„Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy”

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „DOM EUROPY” zrzeszające samorządy Województwa Lubelskiego wszystkich szczebli, zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz osoby działające na rzecz III sektora do bezpłatnego udziału w projekcie ”Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem działań jest usprawnienie funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na terenie Lubelszczyzny poprzez kompleksowy pakiet usług doradczo-szkoleniowych.

Działania projektowe realizowane będą w okresie 01.12.2011 r. – 30.09.2012 r. W ramach projektu zostanie utworzone regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy, z siedzibą w Lublinie.

W ramach działalności COP zostaną przeprowadzone:

1.Cykle szkoleniowe dla uczestników – zajęcia prowadzone w trybie weekendowym  i wieczorowym. Tematyka szkoleń obejmuje następujące moduły:

 • Zarządzanie organizacją: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, strategia rozwoju.
 • Finanse, księgowość i fundusze UE dla NGO.
 • Pozyskiwanie i aktywizacja członków.
 • Aspekty prawne: zakładanie i funkcjonowanie NGO.

Zajęcia będą prowadzone w grupach dziesięcioosobowych, z każdego modułu po 64 godzin szkolenia.

2. Spotkania z doradcami prawno-organizacyjnymi i finansowymi w celu opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowej

3. Stały dyżur w ramach działań COP doradców prawno-organizacyjnego i finansowego, możliwość bezpłatnych konsultacji i skorzystania z ich pomocy.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą na terenie województwa lubelskiego.

Zainteresowane osoby i organizacje, prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

 • Formularza zgłoszeniowego organizacji (dla organizacji w celu skorzystania z usług doradztwa)
 • Formularza zgłoszeniowego Uczestnika (dla Uczestników w celu skorzystania ze szkoleń)

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.cop.lubelskie.pl

Podpisane dokumenty w formie elektronicznej (skan), pocztą lub osobiście należy dostarczyć do Biura Projektu.

Rekrutacja odbywa się do wyczerpania wolnych miejsc!

Biuro projektu, Punkt rekrutacyjny:

COP Domu Europy
Ul. Lipowa 3/20,  20-020 Lublin
Tel. 81 536-98-70, Tel. Kom. 609-368-008

e-mail: cop@lubelskie.pl

Godziny pracy: pon. – pt. 08.00 – 16.00

Serdecznie zapraszamy!


BIP – Ogłoszenie /azbest 2012/

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie ogłasza nabór wniosków o uzyskanie dotacji dla osób fizycznych na demontaż pokrycia, transport, utylizacje eternitu oraz zabrania odpadu zgromadzonego na posesji.

BIP Treść ogłoszenia


Gminne spotkanie opłatkowe

 

            W dniu 18 grudnia 2011 roku na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16°° wygłoszeniem Ewangelii Św. przez Dziekana Dekanatu Szczebrzeszyn Ks. Jerzego Kołtuna.Harcerze z Bodaczowa i Klemensowa przekazali na ręce Burmistrza Szczebrzeszyna, Mariana Mazura – Betlejemskie Światełko Pokoju.

Następnie Burmistrz Szczebrzeszyna, Marian Mazur złożył wszystkim mieszkańcom Gminy Szczebrzeszyn świąteczne życzenia. Po życzeniach, wszyscy zebrani przełamali się opłatkiem. Nie zabrakło też kolęd i pastorałek, które wykonał chór „Sarmata” pod opieką Pana Mariusza Czochry ze Zwierzyńca oraz zespół KGW  Błonie ze Szczebrzeszyna.

Odbyła się również degustacja wigilijnych potraw, które przygotowały Panie z Kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie oraz Członkinie KGW z Wielączy Kolonii.


Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza na spotkanie opłatkowe.

 


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012.

Treść ogłoszenia z dnia 16.12.2011 r.


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012 …

 Treść ogłoszenia


XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2011r.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2011r.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2012 rok.
 9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmian budżetu na 2011 rok,
  b) Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Propozycje wydawnicze

W grudniu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

Pierwszą z nich jest powieść Małgorzaty Wardy ,, Nikt nie widział, nikt nie słyszał”. Książka  opisuje wielkie tragedie trzech młodych kobiet, gdzie każda z nich próbuje kogoś albo coś odnaleźć. Lena chce odnaleźć swoją siostrę, Monika swoje nowe życie od porywacza zaś Agnieszka chce odzyskać ukradzione dzieciństwo, które powinna była spędzić przy biologicznych rodzicach. Gorzka współczesność wpisana w trzymającą w napięciu fabułę. Książka Wardy wywołuje refleksję, wzruszenie i szok.

 

Młodzieży zaś chcemy zaproponować dwie ksiązki Gaja Kołodzieja ,, Wystrzałowa licealistka” i ,,Wystrzałowa maturzystka”. Czy możliwa jest praca w tajnej agencji i utrzymanie jej w tajemnicy przed rodzicami? O tym na własnej skórze przekona się Melania Korzeniowska, maturzystka która w jednej chwili bezpowrotnie odmieni swoją codzienność.

Zapraszamy