Dzisiaj: 2019-08-17, imieniny: Anita, Eliza

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

 1. Przebudowa drogi gminnej w Wielączy Kolonii.

Zakres robót odcinka długości 780 m. obejmował: poszerzenie drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem, naniesienie asfaltowe oraz wykonanie przepustów. Wykonawcą przeprowadzonych robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość robót to 200 547 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 50 000 zł.

 

 2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie.

Obiekt, w ramach programu „Radosna Szkoła” wykonuje przedsiębiorstwo INTERHOME Marek Iwanowski z Zagórza koło Sanoka. Całkowita  wartość robót wynosi  168 329 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 82 164 zł.

  3. Budowa placu zabaw na osiedlu Klemensów w Szczebrzeszynie.

Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Wartość inwestycji to 52 000 zł – w całości z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na koniec września 2013r.

4. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach II.

Obszar prac budowlanych obejmuje modernizację i remont budynku, jak również zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Adam Strumidło, Płoskie. Całkowita wartość inwestycji – 393 124 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 230 325 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2007-2013.


XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2013 r. o godz. 9:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2013r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2013roku (zbycie nieruchomości, roboty budowlane świadczenie usług).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców gminy w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 12. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2013,
  b) zmiany uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
  d) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Propozycje wydawnicze na miesiąc wrzesień.

 bibl10012200 

Fitzjohn T ,, Tańczący z Lwami” to historia pasji, przygody, walki i wysiłków o ochronę zagrożonej afrykańskiej przygody. Tony Fitzjohn nie jest zwykłym Anglikiem. Jego najlepszymi przyjaciółmi są lwy. Ponad czterdzieści lat spędził w Afryce, przywracając środowisku naturalnemu iwy, lamparty, nosorożce i likaony. Tony opowiada o swojej pracy w Parku Narodowym Kora w Kenii.

bibl10012252 

 „Lalki z Getta” Evy Weawer jest porywającym, przejmującym opisem wojny widzianej oczami dziecka i jego prześladowcy, ludzkiej odwagi i siły przebaczania. Mika żydowski chłopiec odziedziczył po dziadku kolekcję pacynek. Dzięki lalkom i swoim zdolnościom pomaga towarzyszom niedoli oderwać się od wojennej rzeczywistości i choć na chwilę zapomnieć o jej potwornościach. Pewnego dnia Mikka zwraca uwagę nazisty i od tej pory będzie musiał zapewniać rozrywkę oprawcom i każdego dnia walczyć o honor i przetrwanie.

 

M.G.Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Zapraszamy


Informacja

Dnia 11 września 2013r. (środa) Kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna do godz. 12:.00.

Wpłaty można dokonywać w BS w Szczebrzeszynie nr konta 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

Za utrudnienia przepraszamy


„Stawiam na kompetencje” – bezpłatne zajęcia z języka angielskiego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Stawiam na kompetencje”

Współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.

Oferujemy: 120 godzinne kursy zakończone egzaminem TELC prowadzone przez wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Gwarantujemy: grupy o małej liczbie uczestników, bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat z wykształceniem nie wyższym niż średnie o wyższym niż 0 poziomie znajomości języka angielskiego.

Kursy odbywać się będą wszędzie tam, gdzie uda się skompletować grupę min. 12 osób o podobnym stopniu zaawansowania językowego.

Zapraszamy również osoby, które zakończyły kurs j. angielskiego w ramach POKL na niskim poziomie zaawansowania, do kontynuowania nauki w ramach naszego projektu.

Rozpoczynamy we wrześniu 2013.

Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie można składać:

telefonicznie: 607-049-171

e-mailem :  lublin@cnja.com.pl

listownie: 20-706 Lublin, ul. Jana Śnieżyńskiego 31

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji  zamieszczone są na stronie internetowej  CNJA – www.cnja.com.pl


Dożynki 2013

dozynki2013


Wyprawka szkolna

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie gminy Szczebrzeszyn.

Więcej informacji…


XXXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 13:30 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2013/2014.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania .
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których należy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  b) wystąpienia Gminy Szczebrzeszyn ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – DOM EUROPY”,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 Biuro Rady Miejskiej

 


Nowości wydawnicze proponowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie.

bibl_10012381  

Boyne J. „Chłopiec w pasiastej piżamie”, dwóch chłopców i dwa światy. Obaj urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los traktował ich do pewnego czasu zupełnie inaczej. Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie doświadczając. Sznul, syn żydowskiego zegarmistrza, zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej strony. Spotkanie chłopców odbywa się na granicy dwóch światów. Wstrząsająca historia przyjaźni na przekór złu szalejącej wojny.

 bibl_10012319 bibl10012320

Sonia i AleXandre Poussin ,, Afryka Trek” zabiorą nas w niesamowitą podróż od przylądka Dobrej Nadziei do Kilimandżaro i od Kilimandżaro do jeziora Tyberiadzkiego. Tysiące kilometrów przebytych pieszo, potęga nieujarzmionej przyrody.

 Zapraszamy


„Warsztaty malarskie w Szczebrzeszynie”

W dniach 24-28 sierpnia w Szczebrzeszynie odbędą się plenerowe warsztaty malarskie. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w plenerze zapraszamy do zasięgnięcia szczegółowych informacji w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.