Dzisiaj: 2020-07-03, imieniny: Jack, Anatol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja dla rolników

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych wywoływanych przez ujemne skutki przezimowania.


NOWOŚCI WYDAWNICZE NA KWIECIEŃ

Na kwiecień Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

 

Kidd S.M. – ,, Opactwo świętego grzechu” – Jessie Sullivan żona psychiatry i matka dorosłej córki, zmaga się z syndromem pustki i niezadowolenia.

Nieoczekiwane dostaje wiadomość o dziwnym wypadku matki. Wyrusza do Karoliny Południowej, by odnowić więzi rodzinne i stawić czoło mrocznej tajemnicy otaczającej śmierć ojca. Jessie odnajdzie tam coś, co postawi pod znakiem zapytania jej małżeństwo.

,,Opactwo świętego grzechu” jest porywającą, metaforyczną i zmysłową podróżą w głąb duszy kobiety.  


Informacja o wynikach naboru na wieloosobowe stanowisko pracy – referent ds. obsługi programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+).

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:

  • Pani Ewa Batorska, zam. Szczebrzeszyn
  • Pani Magdalena Harkot, zam. Szczebrzeszyn

Uzasadnienie wyboru:

 


XVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:  


życzenia świąteczne


„Liderzy lokalnych społeczności”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z obszaru LGD do udziału w konkursie „Liderzy lokalnych społeczności”. Pula przeznaczona na nagrody w konkursie wynosi 7 000,00 zł. Zainteresowane organizacje mogą składać do Biura LGD formularze zgłoszeniowe w terminie 04-04.2016r. – 20.04.2016 r.. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłosić jedno wybrane przedsięwzięcie zrealizowane na obszarze działania LGD „Nasze Roztocze” w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., którego uczestnik konkursu jest głównym organizatorem lub współorganizatorem.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej  www.lgdnaszeroztocze.pl

7 000 zł dla aktywnych organizacji z obszaru LGD „Nasze Roztocze” 


Ogłoszenie – Poszukiwana działka pod inwestycję

Inwestor branży rolno-spożywczej zainteresowany jest zakupem/dzierżawą działki.

Kryteria, jakie powinna spełniać działka:

  1. Powierzchnia minimum 2 hektary.
  2. Działka przeznaczona do produkcji rolnej (przewidywana uprawa: pszenica, żyto, orkisz).
  3. Działki od II do V klasy bonitacyjnej ziemi (w związku z przeznaczeniem terenu pod uprawę).
  4. Bardzo istotne jest położenie terenu. Inwestor zwraca szczególną uwagę na piękne i malownicze położenie terenu, najlepiej działka na terenie pagórkowatym, z dala od zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej i od dróg.
  5. Nie ma wymagań co do ceny gruntu.
  6. Dodatkowo inwestor planuje budowę małego zakładu produkcyjnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim pod numerem 81 537 16 15 (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów).


zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED zaprasza panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, w ramach Programu Profilaktyki Nowotworowej. Badania odbędą się 13 kwietnia (środa) 2016r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w specjalnie przystosowanym ambulansie sanitarnym. Rejestracja oraz szczegółowe informacje będą udzielanie pod numerem tel.: 723 351 003 lub 723 351 002.  


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PROGRAM RODZINA 500 PLUS

W związku z wejściem  w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od tego dnia w Urzędzie Miejskim w  Szczebrzeszynie (SEKRETARIAT p. nr 12), Plac T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn w godz. od 7:30 do 15:30 wydawane i przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus).

 


Ogłoszenie nr 38.2016

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.