Dzisiaj: 2019-08-17, imieniny: Anita, Eliza

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Zamojski Klub Podróżników „SlajdoManiak”
oraz Restauracja „Klemens” zaprasza na slajdowisko
 „Moja Korona Ziemi” Leszek Cichy.

Serdecznie zapraszamy Państwa już 31.01.2014 do Restauracji „Klemens” w Szczebrzeszynie na kolejne slajdowisko, na pierwsze slajdowisko w nowym roku.  


Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XL Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 /piątek/ w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.  


INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINACH PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINACH PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, o dokonywaniu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

W terminach:

  1. za I kwartał do 25 marca danego roku
  2. za II kwartał do 25 czerwca danego roku
  3. za III kwartał do 25 września danego roku
  4. za IV kwartał do 24 grudnia danego roku  

Nowości wydawnicze

Szczęśliwego Nowego Roku 2014 życzy Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

W styczniu proponujemy Państwu dwie nowości książkowe.  


Noworoczny Koncert w ramach 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Serdecznie zapraszamy na NOWOROCZNY KONCERT w ramach 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie wystąpią: grupa teatralna „Carpe Diem” z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, zespół wokalny „Młode Żywioły”, zespół wokalno-instrumentalny „Arkadia’, ‚Koromysło – folk maszyna ze Szczebrzeszyna”, „Szczebrzeska Kapela Podwórkowa” oraz gościnnie zespół „Iskierki” z GOK w Nieliszu. Koncert odbędzie się w niedzielę, 12.01.2014r. o godzinie 13.00. w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie.  


Relacja z Sylwestra na Rynku miejskim

Mieszkańcy Miasta i Gminy, licznie zgromadzeni  na zabawie sylwestrowej na Rynku Miejskim żegnali stary rok w rytmach disco lat 80. Burmistrz Szczebrzeszyna, Marian Mazur złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne. A o północy tradycyjnie nastąpił pokaz sztucznych ogni.  


Informacja – odpady

Informujemy mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, iż od dnia 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. adres: ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn tel.(84) 682 11 67.


Sylwester na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie

Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy oraz wszystkich gości do wspólnej zabawy sylwestrowej na Rynku miejskim. Początek imprezy zaplanowano na  godzinę 22.00. 

sylwester 2013


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31,

poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. 

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2014 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. 

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. Nr 207,

poz. 1293, z późn.zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach –

na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.)

oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r.,

poz. 482 z późn.zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski

Jolanta Szołno – Koguc