Dzisiaj: 2019-06-18, imieniny: Mark, Elzbieta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie, któremu przewodniczył Burmistrz Szczebrzeszyna Pan Henryk Matej. Na spotkaniu członkowie zespołu zostali zapoznani z nowym składem oraz regulaminem działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dokonano analizy stanu gotowości służb w przypadku złych warunków atmosferycznych w okresie wiosenno-letnim, jak również omówiono sprawy bieżące związane funkcjonowaniem zespołu. 


Konkurs dla aktywnych organizacji społecznych

 


Miejsko-Gminna Biblioteka w Szczebrzeszynie – informacja o konkursie

Informujemy, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie przystąpiła do konkursu organizowanego przez novaedita. W puli jest 200 książek do wygrania. Wygrana zostanie podzielona procentowo w zależności od liczby głosów.  


Prezentacja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

https://pl-pl.facebook.com/pg/SzczebrzeszynFestiwal/about/?ref=page_internal


inwestycje realizowane przez gminę Szczebrzeszyn

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

 


Podsumowanie akcji charytatywnej „Życie przez całe życie”

Szczebrzeszyn włączył się do akcji Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, zorganizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia, by wesprzeć finansowo budowę kompleksu terapeutyczno – opiekuńczego „Rodzinny Dom” w Zamościu.


Zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy było ogromne, w zbiórce wzięli udział podopieczni placówek oświatowych, harcerze, stowarzyszenia, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, pracownicy pogotowia ratunkowego, klub motocyklistów, lokalni przedsiębiorcy, sportowcy, pasjonaci rękodzieła, parafie, Miejski Dom Kultury i wiele innych.

 


przysięga wojskowa w Szczebrzeszynie

W niedzielę, 24 marca na placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

133 żołnierzy – ochotników złożyło  uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK i zasiliło szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Brygada liczy już ponad 3200 żołnierzy. Ochotnicy składający przysięgę przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe na terenie jednostki wojskowej w Zamościu, które otwiera trzyletni cykl szkoleń.  


V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że V Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:  


Zapytanie ofertowe

Opracowanie projektów geodezyjnych podziału działek nr ew. 1 oraz 361/3 położonych w Gminie Szczebrzeszyn. Znak sprawy: RG.6840.7.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie nr 58.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz  propagowanie spędzanie czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: orlik starszy, orlik młodszy, żak starszy, skrzat starszy”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.