Dzisiaj: 2019-06-16, imieniny: Alina, Benon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Zachęcamy Państwa do lektury Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP, w której został przedstawiony i oceniony cały system bezpieczeństwa państwa.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach?

I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa?

www.spbn.gov.pl


Ogłoszenie w sprawie dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje mieszkańców, że Gmina Szczebrzeszyn uzyskała dofinasowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Informuję właścicieli nieruchomości, którzy w 2012 roku złożyli deklaracje udziału w przedmiotowym projekcie, że rozpoczynamy zebrania mieszkańców, w trakcie których omawiane będą warunki projektu.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

30.07.2013 r. godz. 15 °° (Wiejski Klub Kultury w Kawęczynie)

 • Kawęczynek
 • Kawęczyn
 • Przedmieście Błonie 

31.07.2013 r. godz.16°° (Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie)

 • Szczebrzeszyn                 
 • Przedmieście Szperówka

01.08.2013 r. godz. 16°° (Szkoła Podstawowa w Bodaczowie)

 • Bodaczów 

 05.08.2013 r. godz.16°° (OSP w Brodach Dużych)

 • Brody Małe 
 • Brody Duże

06.08.2013 r. godz.13°° (OSP w Niedzieliskach)

 • Kąty Pierwsze
 • Kąty Drugie
 • Niedzieliska Kolonia
 • Niedzieliska

06.08.2013 r. godz.15°° (Szkoła podstawowa w Wielączy Kolonii)

 • Wielącza Kolonia

07.08.2013 r. godz. 13°° (OSP  w Wielączy)

 • Wielącza
 • Wielącza Poduchowna

07.08.2013 r. godz.16°° (Szkoła Podstawowa w Klemensowie)

 • Klemensów Osiedle 

 

Do pobrania:

 1. Umowa użyczenia
 2. Umowa

 

Marian Mazur
Burmistrz Szczebrzeszyna


„II Ogólnopolski Wyścig MTB OPEN Szczebrzeszyn 2013”

4 sierpnia odbędzie się II Ogólnopolski wyścig MTB OPEN Piekiełko-Szczebrzeszyn 2013.Na dwóch dystansach (krótszym- ok.15km oraz dłuższym –ok.60km) rywalizować będą ze sobą zawodnicy z całego kraju, m.in. z Lublina, Gliwic, Puław, Chełma i Warszawy. Na starcie znajdą się również miłośnicy dwóch kółek ze Szczebrzeszyna. Trasy terenowe wyścigu przebiegać będą przez okolice Chrząszczowego Grodu, ścieżki rowerowe, wąwozy lessowe i lasy.

mtb_2013


Podsumowanie Polsko-Izraelskiej Wymiany Młodzieży

Izrael


Dni Kultur 2013

W dniach 26 – 28 lipca w Szczebrzeszynie odbędą się  Dni Kultur: żydowskiej, prawosławnej i katolickiej.

 

Szczegółowy program Dni Kultur 2013

 

26 LIPCA (piątek) – DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

16.00 Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie (Synagoga)

           – „Cmentarz Żydowski w Szczebrzeszynie jako tekst kultury” – dr hab. Andrzej Trzciński z Zakładu

             Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie (wykład)        

           – „Życie modlitewne Żydów”, „Słownik narodów Biblii” i „Słownik Kozaczyzny” – Regina Smoter  

             Grzeszkiewicz (promocja wydawnictw)

           – Relacja z Konferencji Liderów Form Dialogu Między Narodami – Małgorzata Piłat

           – „Berberys” – koncert muzyki klezmerskiej

 

27 LIPCA (sobota) – DZIEŃ KULTURY PRAWOSŁAWNEJ

10.00 – Boska Liturgia (Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny)         

14.00 – Prezentacja wystawy fotografii „TAM PO MAJOWUJ ROSI – OLEŃ PO BORU CHODIT – Pieśni,

             które nie umilkły” (teren Cerkwi p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny)

          – przemarsz  korowodu z terenu przy Cerkwi na Rynek Miejski

          – koncert plenerowy w wykonaniu zespołów:

                               Folklorystyczny zespół „Daronosica” z Chmielewa (Białoruś)

                               Folklorystyczny zespół „Żurauka” oraz „Żauruczki” ze Sporowa (Białoruś)

                               Duet „Zaranica” z Krynek (woj. Podlaskie)

                               Zespół i studio folkloru „Żemerwa” z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach 

                            (Bielsk Podlaski)

                               „Koromysło” Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna

19.00 – „Kultura tradycyjna Białorusinów z Podlasia i Polesia” – projekcja filmów o tematyce  

             etnograficznej (Synagoga)

 

28 LIPCA (niedziela) – DZIEŃ KULTURY KATOLICKIEJ

15.00 – Muzyka Roztocza – multimedialna opowieść o znanych i zapomnianych wiejskich muzykantach                      

             i śpiewakach  (Synagoga)

17.00 – Msza Św. Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie

          – koncert zespołu  „Nie Ten Dzień”

19.00 – „Nowe Imperium” reż. Giulio Base – projekcja filmu (Synagoga)

        

 

Organizatorzy:

Gmina Szczebrzeszyn

Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie

Parafia prawosławna w  Zamościu z filią w Szczebrzeszynie p.w. Zaśnięcia NMP

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

 

Przy wsparciu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Centrum Kulturalne Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białorusi w Polsce

Liceum Ogólnokształcące w Szczebrzeszynie

 


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej

w Szczebrzeszynie  VI kadencji odbędzie się w dniu 29 lipca  2013 r. o godz. 13.00 (poniedziałek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

b)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

c)       nadania tytułu honorowego obywatela majorowi Tadeuszowi Kuncewiczowi „Podkowa”,

d)       zmian budżetu na rok 2013,

e)       udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie,

 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 


Informacja

Na prośbę Centrum Inicjatyw Lokalnych   informujemy o ogólnopolskim  konkursie plastycznym pn.  „Twoja ulubiona opowieść  biblijna”. Konkurs skierowany  jest do dzieci  w wieku 4-13lat z całej Polski. Za najlepsze rysunki przewidziano atrakcyjne nagrody , m.in. tablety, odtwarzacze mp 3 i koszyki ze słodyczami leśniowskimi. Ponadto zwycięskie prace  znajdują się w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany na realizację szczytnego zamierzenia Ojców Paulinów, jakim jest budowa Centrum Pomocy Rodzinie w Leśniowie.

Prace plastyczne– wykonywane dowolna techniką- na kartonie papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesłać do 31 lipca br. na adres Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7:00-15:00 pod wskazany adres. Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępny jest na stronie internetowej www.cil.org.pl lub u osoby koordynującej : Aleksandra Kubas- Chojna, tel. 535080573 e-mail: kubas@cil.org.pl

Patronat medialny nad konkursem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

 


Festiwal „Śladami Singera”

W dniach 11-12 lipca w Szczebrzeszynie odbędzie się   Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”.

 

 Program festiwalu:

 

11.07.2013 (czwartek)

 

18:00–18:30 Przemarsz korowodu wokół Rynku

18:30–20:00 Sztafeta Pamięci – rozmowy z mieszkańcami o historii miasta (Miejski Dom Kultury)

20:00–22:00 Kino plenerowe – premiera filmu młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 oraz pokaz filmów Śladami Singera w reż. Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk pt. „I Wszystko może się przytrafić” jak również   „Poste restante” w reż. Marcela Łozińskiego (plac przy Miejskim Domu Kultury)

 

12.07.2013 (piątek)

 

10:00–11:00 Warsztaty garncarskie (Miejski Dom Kultury)

10:00–12:00 Gry i zabawy dla dzieci (Rynek)

10:30–13:30 Warsztaty cyrkowe i fireshow – żonglerka, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka (Rynek)

10:00–13:00 Radio w bibliotece – prezentacja reportaży radiowych

11:00–12:30 Odkrywamy BŁĘDY – gra miejska (Miejski Dom Kultury)

11:00–12:30 Warsztaty teatralne (Miejski Dom Kultury)

12:30–13:30 Warsztaty tańca (Miejski Dom Kultury)

13:30–14:30 Zabawy językowe – alfabet hebrajski, łaciński, cyrylica (Rynek)

14:30–15:30 Warsztaty bębniarskie (Rynek)

15:00–17:00 Warsztaty cyrkowe (Rynek)

18:00–21:30 Artyści dla Singera – w programie m.in. wspólne czytanie opowiadania I. B. Singera, muzyka, cyrk, teatr plenerowy, teatr ognia, happening Ulica Singera w wykonaniu artystów z Francji, Hiszpanii, Izraela, Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy (Rynek)

 

W razie deszczu wydarzenia odbędą się w Miejskim Domu Kultury.

 

 


Wystawa „Artyści Swojemu Miastu”

4 lipca w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się wernisaż zbiorowej wystawy pn. „Artyści Swojemu Miastu”. W Sali widowiskowej MDK swoje prace zaprezentowało 21 artystów związanych ze Szczebrzeszynem:

– Marta Andała

– Małgorzata Bednarz

– Zofia Branecka- Kowalska

– Barbara Czapiga

– Mariola Dołba

– Mariusz Drohomirecki

– Izabella Jarmuł

– Zygmunt Jarmuł

– Mirosław Juszczak

-Katarzyna Karpowicz

– Jacek Kołodziejczyk

-Piotr Kołodziejczyk

– Piotr Kołodziejczyk

– Dariusz Król

– Tomasz Maranowski

– Monika Niechaj

– Janusz Padziński

– Wanda Pomarańska

– Anna Katarzyna Szumigaj-Badziak

– Teresa Maria Szumigaj

– Agnieszka Wróbel

 

Wszystkim artystom  listy gratulacyjne oraz upominki wręczył Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur. Wernisaż uświetnił recital znanego muzyka i kompozytora, jednego z wokalistów zespołu VOX- Dariusza Tokarzewskiego.

Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzającym do 4 sierpnia 2013r.


Nowości wydawnicze

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna proponuje Państwu w lipcu kolejne nowości wydawnicze.

  bibl_10012367

Carolyn Jess – Cooke ,,Zawsze przy mnie stój” jest poruszającą powieścią o trudnych wyborach oraz przebaczaniu.

Margot po śmierci wraca na ziemię jako swój własny Anioł Stróż. Od tej chwili jest świadkiem wszystkich swoich błędów, jakie popełnia w życiu.

Czy zdoła ocalic siebie i miłość swojego życia? Czy aby ratować tych, których kocha, bedzie gotowa zawrzeć pakt z demonem i zdobyć się na najwieksze poświęcenie?

 bibl_10012365

Matt Birkbeck ,, Mroczne Sekrety”. Przerazająca historia dziewczyny uwięzionej przez psychopatycznego ojca. Była piękna, bardzo zdolna i inteligentna. Do dziś nikt nie wie, jak nazywała się naprawdę. Kiedy była małą dziewczynką, została porwana przez psychopatę – pedofila. Mężczyzna wychowywał ją jako swoją córkę i zamienił jej życie w prawdziwe piekło.

Pomimo intensywnie prowadzonego śledztwa prokuraturze, policji FBI przez wiele lat nie udało się ustalić prawdziwej tożsamości dziewczynki ani tego, co stało się z jej synkiem.

W 2002 roku jej oprawca został skazany na karę śmierci, ale nie wyjawił nikomu swoich tajemnic.

Zapraszamy.