Dzisiaj: 2020-07-03, imieniny: Jack, Anatol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Ekstremalna impreza na orientację SKORPION 2017

W niedzielę 19 lutego, w Szczebrzeszynie, zakończyła się Ekstremalna Impreza na Orientację “Skorpion 2017”, której trasy przebiegały na terenie Roztocza Zachodniego.  Udział w marszu na orientację wzięło niemal 200 uczestników, którzy pokonali wyznaczone trasy, pomimo trudnych warunków pogodowych.

Organizatorem przedsięwzięcia  był Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” OM PTTK Lublin. We  współorganizację  imprezy włączył się także  Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.  


XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w 2016r. – założenia na 2017r.
 7. Projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r.
 8. Problematyka kultury fizycznej i  sportu na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) rozpatrzenia skargi na działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie i Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie,
  d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
  e) wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  f) ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
  g) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.


BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

Uczestnicy będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

 • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
 • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
 • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

 


Zapytanie ofertowe

Dowóz uczniów na basen – kryta pływalnia w Zamościu  w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania pt. „Pływać każdy może”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ekstremalna Impreza na Orientację “Skorpion”

W dniach 17-19 lutego na terenie Roztocza Zachodniego odbędzie się Ekstremalna Impreza na Orientację “Skorpion” z bazą w Szczebrzeszynie.

“Skorpion” – czyli długodystansowy marsz na orientację, który ma ekstremalny charakter ze względu na długość tras: 20, 50 i 100 km;  jest organizowany w Szczebrzeszynie już po raz trzeci. W tegorocznej edycji udział bierze ponad  200 uczestników.  


Ogłoszenie


Ogłoszenie


informacja o spotkaniu z posłem na Sejm RP


Zaproszenie na koncert – wstęp wolny

Koncert Marka Nosala

 

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.