Dzisiaj: 2020-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia,  że XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 9.30  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w  sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 

Transmisję oraz zapis z sesji można obejrzeć na stronie:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?id=2622 lub bezpośrednio https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1336/rada-miejska-w-szczebrzeszynie.htm

 

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w I półroczu 2020r.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2020r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geodezyjny Przedmieście Zamojskie),
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Klemensów),
  c) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn),
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Gminą Szczebrzeszyn, a Prawosławną Diecezją Lubelsko – Chełmską przed Komisją Regulacyjną ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  e) w sprawie przejęcia od Powiatu Zamojskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Szczebrzeszyn w sezonie 2020/2021,
  f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Szczebrzeszyn na rok szkolny 2020/2021,
  g) w sprawie zwolnienia i zwrotu z opłaty należnej w roku 2020 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  h) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  i) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie


Informacja dot. zapytania ofertowego

Szczebrzeszyn, 27 sierpnia 2020r.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie unieważnia ogłoszone zapytanie ofertowe na „Remont podłogi sali głównej budynku remizo-świetlicy w Bodaczowie” w związku z brakiem ofert na określone zadania.

Przewodnicząca KGW w Bodaczowie

Ordyniec Elżbieta /-/


Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn 2020

Poniżej znajduje się anonimowa ankieta dotycząca różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Bardzo prosimy Panią/Pana o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania.

 


Gmina Szczebrzeszyn dołączyła do kampanii „Pod biało-czerwoną”

Gmina Szczebrzeszyn zachęca do udziału w akcji „Pod biało-czerwoną”, która organizowana jest przez Kancelarię Premiera Mateusza Morawieckiego.
Wystarczy wejść na stronę: https://bialoczerwona.www.gov.pl/ i zagłosować na GMINĘ SZCZEBRZESZYN, wybierając lidera Pana Zbigniewa Złomańczuka.
Dzięki Państwa głosom możemy otrzymać maszt wraz z flagą RP.
Głosować można do 11 listopada br.

 


„Dziewiąta Edycja Narodowego Czytania”-Szczebrzeszyn czyta

W tym roku cała Polska wspólnie zgromadzi się, czytając Balladynę Juliusza Słowackiego.
4 września 2020 r. o godz. 10:30 – Plac Kościuszki – (przed Urzędem MiG) społeczność Szczebrzeszyna włączy się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, w przypadku deszczowej pogody – budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
W Czytaniu uczestniczyć będą przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna, zaproszeni goście, czytelnicy, mieszkańcy i turyści.
Narodowe Czytanie jest ogólnopolską kampanią promującą czytelnictwo. Objęte zostało patronatem honorowym przez Parę Prezydencką Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę.
Zachęcamy wszystkich do udziału w Narodowym Czytaniu.

Współorganizatorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania są: Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie im.Henryka Sienkiewicza oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Osoby zainteresowane udziałem w akcji czytelniczej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z organizatorem wydarzenia tj.:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie
tel. tel. 84 6821227 e-mail mgbp@szczebrzeszyn.pl


Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2021


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.13.2020

Przebudowa drogi gminnej nr 110355 L w miejscowości Wielącza Poduchowna

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


„VI Lubelski Rajd Rowerowy Po Roztoczu”


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.12.2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klemensów (ul. Przechodnia, działka nr 257)

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.