Dzisiaj: 2020-05-30, imieniny: Karol, Ferdynand

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.22.2020

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w miejscowości Niedzieliska

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


Podziękowanie


maseczki dla strażaków

W trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, mając na względzie zabezpieczenie ratowników, podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu zamojskiego, przekazały zamojskim strażakom maseczki ochronne: jednorazowego użytku z flizeliny – 700 szt. oraz wielokrotnego użytku z bawełny – 1000 szt.  


Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia RM z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja Wojewody o rozporządzeniu RM


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i przyjętymi przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie działaniami profilaktycznymi chroniącymi przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych polegającymi na ograniczeniu zakresu przyjmowania interesantów, pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) zainteresowani zgłoszeniem kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych oraz wyborcy samodzielnie zgłaszający dwoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Szczebrzeszyn zgłoszenia mogą złożyć:

– drogą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl w formie skanu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba dokonując zgłoszenia powinna dostarczyć oryginał zgłoszenia przesyłając go do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw” 

– drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw”.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.00

Numery telefonów do pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 84 6821-095, 84 6821-006

Numer telefonu do Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 531-007-577


Ogłoszenie – odbiór odpadów


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Informacja Starosty Zamojskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Szczebrzeszyn – obszar wiejski, powiat zamojski objętych modernizacją

treśc informacji z 9 marca


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.