Dzisiaj: 2020-08-06, imieniny: Sława, Jakub

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja

 


otwarcie biblioteki w nowej siedzibie

24 kwietnia 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie. Dzięki środkom inwestycyjnym Gminy Szczebrzeszyn wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia byłego budynku usługowego, przy ul. Plac Tadeusza Kościuszki.  


Obwieszczenie

Oferta ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie obręb Przedmieście Błonie, dotyczy sprawy RG.6830.4.2017.

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP.


szczebrzeszyńska majówka 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy oraz  przybyłych gości na Majówkę do Szczebrzeszyna.  Wydarzenia kulturalne przygotowane na tegoroczny weekend majowy rozpoczynamy od spotkania z motocyklistami na rynku miejskim.

   


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. /środa/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dni Kultury Japońskiej

W dniach 4-6 maja po raz pierwszy w Szczebrzeszynie odbędą się Dni Kultury Japońskiej, które honorowym patronatem objęła Ambasada Japonii w Polsce.

 

W ramach imprezy przewidziane jest również  Seminarium Sztuk i Sportów Walki, organizowane przez klub BUSHIDO, który jednocześnie obchodzi  jubileusz dwudziestolecia swojej działalności.  


Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze Szczebrzeszyn”

Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze Szczebrzeszyn” powstała w 2013 roku. Stowarzyszenie zrzesza ponad 80 zawodników, miłośników piłki nożnej. Grupy aktywnie działających graczy to: Żaki, Orlik Starszy, Orlik Młodszy, Młodzik Starszy. Strona internetowa stowarzyszenia: www.mspnroztocze.pl

 

 

 


FUNDACJA SZCZEBRZESZYN KULTUR

Fundacja działa w Szczebrzeszynie od 2014 roku, prezesem zarządu fundacji jest Małgorzata Piłat. Nadrzędne cele działalności to dbanie o tożsamość kulturową, promowanie miasta i jego mieszkańców, odkrywanie potencjału miasta oraz inicjowanie działań obywatelskich. Aktualne projekty realizowane przez Fundację Szczebrzeszyn Kultur można śledzić na stronie: www.szczebrzeszynkultur.pl  


XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Szczebrzeszyn za rok 2017.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2018,
  d) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


„Zostań uczniem szkoły muzycznej”

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie zaprasza na bezpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia:

 • 27.04.2018 r. godz. 17.00
 • 11.05.2018 r. godz. 17.00

Informacje w Sekretariacie szkoły (tel. 84 535-97-62)


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.