Dzisiaj: 2020-07-03, imieniny: Jack, Anatol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Burmistrz Szczebrzeszyna ostrzega !


Dopłaty do materiału siewnego w 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 25 czerwca 2019 r.  prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/doplaty-z-tytulu-zuzytego-do-siewu-lub-sadzenia-materialu-siewnego-kategorii-elitarny-lub-kwalifikowany.html

 

 


Ostrzeżenie meteorologiczne – OBLODZENIE

Ostrzeżenie meteorologiczne


Kondolencje


Ogłoszenie nr 7.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie nr 6.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – OBLODZENIE

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


„WŁĄCZMY SIĘ DO DZIAŁANIA” SZKOLENIA ZAWODOWE


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – OPADY MARZNĄCE

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.