Dzisiaj: 2020-10-30, imieniny: Zenobia, Przemysław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości mającej podlegać komunalizacji

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Szczebrzeszyn informuje, że:

  1. W dniu 10 września 2020 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Przedmieście Błonie jako działka nr:

– 2314/2 o pow. 1,8028 ha,

stanowiącej grunty orne.

  1. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną o nr 1/2020 poprzez wywieszenie na okres 30 dni w okresie od 10 września 2020 roku do 9 października 2020 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
  2. Osoby których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Ewentualne wnioski
    i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

/-/ Przemysław Cieszkowski


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.14.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L (relacji Bodaczów-Zawada)”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Wojewoda Lubelski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Lublin, 15 września 2020 roku godz. 10.00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą Lubelskim. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie od Wojewody LubelskiegoPl


„III Plebiscyt Pereł Biznesu”

W piątek 4 września w Centrum Konferencyjnym APART w Zamościu odbyła się uroczysta gala III edycji Plebiscytu Perły Biznesu, organizowanego przez Kronikę Tygodnia. Gmina Szczebrzeszyn została nagrodzona za inwestycję Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie, zajmując II miejsce w kategorii inwestycja komunalna roku. Naszą gminę reprezentował zastępca Burmistrza Szczebrzeszyna Pan Zbigniew Paprocha. Podczas gali już po raz trzeci nagrodzono wyróżniających się przedsiębiorców, inwestorów, przedstawicieli samorządowych i dobroczyńców.

 


Informacja o utrudnieniach w ruchu na drodze krajowej nr 74


Informacja o czasowym zamknięciu przejazdu kolejowego Kolonia Niedzieliska


„Narodowe Czytanie-Balladyna”

Czwartego września 2020r o godz. 10:30 na Placu Tadeusza Kościuszki, odbyła się dziewiąta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego czytania. W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, grono pedagogiczne, młodzież szkolna,pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie, pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, pracownicy Domu Kultury. Współorganizatorami edycji Narodowego byli: Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie im. Henryka Sienkiewicza oraz Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.  


OGŁOSZENIE – stypendia szkolne

Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 upływa  w dniu 15.09.2020 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów  języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych w dniu 15.10.2020r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Dochód nie może przekroczyć 528 zł. na osobę.

Wnioski można pobrać na stronie szczebrzeszyn.pl oraz w pokoju nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Informacji telefonicznej udzielamy pod numerem telefonu 84 6821 222.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o stypendium szkolne

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zasiłek szkolny


INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 29 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1484) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zamieszczona jest m.in. uaktualniona lista powiatów i miejscowości ujętych w ramach „obszaru czerwonego” i „obszaru żółtego”.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem obecnie w „obszarze czerwonym” oraz „obszarze żółtym” nie ma ujętych powiatów i miejscowości z terenu woj. lubelskiego. Zatem w chwili obecnej na terenie woj. lubelskiego nie obowiązują dodatkowe ograniczenia ujęte w § 26-27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i w rozporządzeniach zmieniających.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1356), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1393) oraz rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 20sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1425) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

 

Załączniki do pobrania:


„81 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej”

W dniu 1 września 2020r,przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem uczcili 81 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, w hołdzie złożono wieńce pod pomnikiem Polski Walczącej i Bohaterów Walk o Wolność.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.