Dzisiaj: 2020-07-03, imieniny: Jack, Anatol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

obchody narodowego dnia pamięci „żołnierzy wyklętych-niezłomnych”


realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn .

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych a poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony  (poprzez system eBOK, zakup nowoczesnych wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27% do ok. 37%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.  


LISTA  SOŁTYSÓW kadencja 2019 – 2024

Lp. Sołectwo/Osiedle Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla
1. Bodaczów Kaszyca Dariusz
2. Brody Duże Chwiejczak Irena
3. Brody Małe Samulak Dawid
4. Kawęczyn Harkot Stanisław
5. Kawęczynek Panas Bogdan
6. Kąty Drugie Kasprzyk Mariusz
7. Kąty Pierwsze Pliżga Justyna
8. Lipowiec – Kolonia Budzyński Józef
9. Niedzieliska Kot Adam
10. Niedzieliska – Kolonia Gontarz Halina
11. Przedmieście Błonie Oczkoś Zdzisław
12. Przedmieście Szperówka Samulak Elżbieta
13. Przedmieście Zamojskie Kołodziejczyk Daniel
14. Wielącza Pietrykowski Bogusław
15. Wielącza – Kolonia Bałabuch Jerzy
16. Wielącza Poduchowna Wawryk Teresa
17. Osiedle Szczebrzeszyn Charkot Robert
18. Osiedle Klemensów Wojciechowski Mirosław

jubileusz 50-lecia małżeństwa

W czwartek 21 lutego 2019 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość  50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej udekorował jubilatów  medalami oraz wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosławą Sawic wręczył pamiątkowe dyplomy.  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane są  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek wojewodów.  


Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego

Warszawa, 15.02.19 r.

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się  link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji.

www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (1 etat), stanowisko pracy: inspektor ds. gospodarki gruntami gminnymi.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


relacja z obchodów 28. rocznicy śmierci mjr. Tadeusza Kuncewicza

W niedzielę 17 lutego br. w Szczebrzeszynie odbyły się obchody 28. rocznicy śmierci mjr. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Mjr Kuncewicz był legendą zamojskiej Armii Krajowej. Z konspiracją związał się w listopadzie 1939 roku. W czasie wysiedlania ludności Zamojszczyzny (1942-43) jego oddział przeprowadzał liczne ataki dywersyjne, zakończone powodzeniem. W styczniu 1945 r. „Podkowa” został dowódcą dywersji Obwodu Zamość, gdzie stworzył siatkę konspiratorów.

 

W niedzielnej uroczystości udział wzięli m.in. mjr Jan Mróz, reprezentujący Dowódcę 32 Wojskowego Oddziału  Gospodarczego w Zamościu, mjr Wojciech Brykner – zastępca Dowódcy Batalionu Lekkiej Piechoty  w Zamościu oraz Kompania  Honorowa 25  Batalionu Lekkiej Piechoty  w Zamościu, wraz  z pocztem sztandarowym.  


28. Rocznica śmierci mjr. „Podkowy”

Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Parafia św. Mikołaja w Szczebrzeszynie zapraszają na uroczystości upamiętniające 28. rocznicę śmierci mjr. Tadeusza „Podkowy” Kuncewicza.


Ogłoszenie nr 21.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2019 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


sukcesy klubu BUSHIDO Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO Szczebrzeszyn zostało zdobywcą trzech nagród w Plebiscycie Sportowym 2018, organizowanym przez KURIER LUBELSKI.

 

Na etapie powiatowym, nasi sportowcy uplasowali się na najwyższych miejscach zdobywając następujące tytuły:

 

Paulina Pańczyk – Sportowiec Junior Roku Dziewczęta

Maksymilian Małyszka – Sportowiec Junior Roku Chłopcy

Jacek Chęciński – Trener Roku  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.