Dzisiaj: 2020-11-01, imieniny: Julian, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.24.2019

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Pierwszy Dzień Stolicy Języka Polskiego

Festiwal rozpoczął się licznymi wydarzeniami literackimi i muzycznymi:

otwarte zostały dwie wystawy „Brzechwa zobrazowany” oraz „Bolesław Leśmian” 1837-1877 r.”wystawy udostępnione są w Zespole Szkół nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie oraz Państwowej Szkole Muzycznej I st. im.Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie. Kolejne godziny festiwalu upłynęły na rozmowach o języku i spotkaniach autorskich w których wzięli udział: Wojciech Szot, Tomasz Piekot, Józef Hen, Tadeusz Sobolewski, Zofia Król, Justyna Sobolewska, Michał Grynberg oraz Michał Nogaś.

O godz.19:00 podczas oficjalnego otwarcia festiwalu przyznano nagrodę Wielkiego Redaktora, którą otrzymała Małgorzata Szczurek. Pierwszy dzień festiwalu zakończył koncert Moniki Borzym.

 


Ogłoszenie  dla  podatników

Od  1 lipca  2019 r.  obowiązują  nowe  (ogólnopolskie)  formularze  informacji  i  deklaracji  podatkowych:

  • na  podatek  od nieruchomości   (Dz.U.z 2019r, poz.1104);
  • na podatek  rolny  (Dz.U. z 2019r., poz.1105);
  • na podatek  leśny (Dz.U. z 2019r.,poz.1126).

Formularze    dostępne  do pobrania na  stronie bip.szczebrzeszyn.pl  zakładka jak załatwić  sprawę, referat podatkowy. 


Chrząszcz na regatach

W dniu 28 lipca br. Gmina Szczebrzeszyn po raz pierwszy wzięła udział w Festiwalu Turystycznym w Nieliszu. W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział 11 gmin z powiatu zamojskiego w tym Szczebrzeszyn. Nasze stoisko wypełnione było bogatą ofertą turystyczno – kulturalną oraz artystyczną, uznaniem cieszyły się materiały promocyjne oraz obrazy wystawione przez szczebrzeskich malarzy.  Nie zabrakło również czegoś dla ciała, regionalna piekarnia „Prosto z pieca…” częstowała odwiedzających szczebrzeskimi cebularzami, bajglami oraz pajdą chleba z czarnuszką i miodem.

Na antenie TVP Lublin, podczas audycji na żywo Henryk Matej – Burmistrz Szczebrzeszyna, zapraszał turystów , tu gdzie chrząszcz…

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie stoiska, tj. Panu Stanisławowi Karpowiczowi, Panu Dariuszowi Król, Panu Piotrowi Szyduczyńskiemu, Panu Arkadiuszowi Godzisz wraz z ekipą OSP Szczebrzeszyn i Piekarni Regionalnej „Prosto z pieca”.  


Komunikat

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że na terenie Gminy Szczebrzeszyn miejscowości: Kawęczyn, Kawęczynek i Szczebrzeszyn określone zostały przez wojewodę jako obszar zagrożony chorobą zakaźną zwierząt tzw. afrykańskim pomorem świń (ASF).

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego.


Przejażdżki bryczką po Szczebrzeszynie

Informujemy uczestników zbliżającego się Festiwalu Stolica Języka Polskiego o możliwości skorzystania z odpłatnych wycieczek po Szczebrzeszynie i okolicach w formie przejażdżki bryczką.

Postój bryczki przy Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie.

Informacja szczegółowa dostępna pod nr tel. 503 981 600, 84 682 18 85 oraz na stronie https://kajaki-szczebrzeszyn.pl/

 


CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Wartość ogółem – 2 155 510,80

Wydatki kwalifikowane – 1 761 797,40

Wnioskowane dofinansowanie – 1 497 527,78 (85%)

Wkład własny łącznie – 657 983,02

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich

konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

Projekt pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zgodnie z wnioskiem nr RPLU.13.03.00-06-0036/17 z dnia 02.08.2018 roku Gmina Szczebrzeszyn ubiega się o 1 497 527,78 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 2 155 510,80 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 761 797,40 zł i wkład własny gminy 657 983,02 zł).

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

 


TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

Wartość ogółem – 4 528 255,85

Wydatki kwalifikowane – 2 784 370,41

Wnioskowane dofinansowanie – 2 366 714,84 (85%)

Wkład własny łącznie – 2 161 541,01

Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –

konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.

 


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Wartość ogółem – 7 921 329,99

Wydatki kwalifikowane – 5 795 919,23

Wnioskowane dofinansowanie – 3 694 898,50 (63,75%)

Wkład własny łącznie – 2 101 020,73

Oś 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs zamknięty nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 z dnia 17 maja 2018 roku zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Szczebrzeszyn otrzymamy 3 694 898,50 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 63,75% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 7 921 329,99 zł (w tym wydatki kwalifikowane 5 795 919,23 zł i wkład własny gminy 2 101 020,73 zł).

 


„Czyste powietrze” w Szczebrzeszynie.

W dniu 12 lipca 2019 r., Burmistrz Szczebrzeszyna – Henryk Matej, otrzymał podziękowania od Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, za udział i współpracę w ramach programu „Czyste powietrze”.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.