Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Ogłoszenie – oferta nr 6

Burmistrz Szczebrzeszyna oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic dot. działek 1608/1. 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2 położonych w obrębie geodezyjnym Przemieście Błonie. Znak sprawy RGN.6830.1.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie

Do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


delegacja ze Szczebrzeszyna na Guta Fest

W poniedziałek, 19 sierpnia  przedstawicielki Klubu Seniora ze Szczebrzeszyna uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Kulinarnym  „Guta Fest” na Ukrainie, w miejscowości Huta Powiat Sokalski. Podczas festynu panie częstowały gości tradycyjnymi potrawami oraz słodkimi wypiekami. Wizyta na Ukrainie była także okazją do bliższego   poznania obyczajów i kultury naszych sąsiadów i zacieśnienia  więzi, za sprawą prezentowanych na scenie występów artystycznych oraz  poprzez degustację lokalnych specjałów.  


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.27.2019

Nazwa zadania:  „Wykonanie zaplecza przy stadionie sportowym w Brodach Małych.”

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


dożynki gminno-powiatowe 2019

W niedzielę, 18 sierpnia w miejscowości Stary Zamość odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Gminę Szczebrzeszyn reprezentował Zastępca Burmistrza Szczebrzeszyna pan Zbigniew Paprocha, który w darze za zebrane plony składał chleb.  Sołtys wsi Niedzielska Kolonia pani Halina Gontarz niosła w darze kosz z owocami. Wieniec współczesny, uwity z tegorocznych zbóż, przedstawiający wizerunek Matki Boskiej  własnoręcznie przygotowali mieszkańcy wsi Niedzielska Kolonia – państwo Agnieszka i Piotr Hałasa.  


I Bieg Chrząszcza – relacja

W sobotę, 17 sierpnia w Szczebrzeszynie odbył się I Bieg Chrząszcza. Półmaraton crossowy po wąwozach lessowych  cieszył się dużym zainteresowaniem biegaczy, którzy przybyli do Chrząszczowego Grodu  między innymi  z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Koszalina czy Lublina.  


Zapytanie ofertowe nr Nr RZP.271.1.26.2019


Nazwa zadania: „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych”.

Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2020

 


dożynki gminne 2019

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie.
Szczegółowy program dożynek znajduje się na plakatach informacyjnych.


Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” realizuje granty.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” podpisało z LGD Nasze Roztocze dwie Umowy o powierzenie grantu. Pierwsza „CO BRZMI W TRZCINIE? Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn” – zakłada wsparcie lokalnej twórczości artystycznej opierającej się na tradycjach folkloru miejskiego poprzez studyjne nagrania utworów  z repertuaru Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej i Koromysło- Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna.  Dodatkowo zostanie  przeprowadzony cyklu warsztatów muzycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 21 391,50 zł, kwota dofinansowania 20 321,00 zł.

„Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego” – to drugi projekt grantowy, który będzie realizowany w ramach podpisanych Umów. Poprzez realizację nastąpi poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez wyposażenie w elementy małej architektury i odnowienie oznakowania ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek oraz odnowienie oznakowania tras Nordic Walking na terenie gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 49 873,55 zł, kwota dofinansowania 47 379,00 zł.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.