Dzisiaj: 2019-09-21, imieniny: Jonasz, Mateusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2020

 


dożynki gminne 2019

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie.
Szczegółowy program dożynek znajduje się na plakatach informacyjnych.


Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” realizuje granty.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” podpisało z LGD Nasze Roztocze dwie Umowy o powierzenie grantu. Pierwsza „CO BRZMI W TRZCINIE? Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn” – zakłada wsparcie lokalnej twórczości artystycznej opierającej się na tradycjach folkloru miejskiego poprzez studyjne nagrania utworów  z repertuaru Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej i Koromysło- Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna.  Dodatkowo zostanie  przeprowadzony cyklu warsztatów muzycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 21 391,50 zł, kwota dofinansowania 20 321,00 zł.

„Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego” – to drugi projekt grantowy, który będzie realizowany w ramach podpisanych Umów. Poprzez realizację nastąpi poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez wyposażenie w elementy małej architektury i odnowienie oznakowania ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek oraz odnowienie oznakowania tras Nordic Walking na terenie gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 49 873,55 zł, kwota dofinansowania 47 379,00 zł.  


Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 14:00 -16:00 w pokoju nr 31 – łącznik budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące porady i konsultacji do kontaktu osobistego, telefonicznego pod nr 846821095 wew 353 lub mail: gkrpa@szczebrzeszyn.pl

 


Uwaga! Intensywne opady deszczu!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne


Piąty i Szósty Dzień Stolicy Języka Polskiego

Ostatnie dwa dni festiwalu upłynęły pod znakiem: warsztatów pisarskich, rozmów o języku i spotkań autorskich. Zwieńczeniem festiwalu był koncert Edyty Geppert, zakończony owacją na stojąco .Jak co roku festiwal miał swoich patronów. Tym razem była to Anna Świrszczyńska, poetka, dramatopisarka oraz tak ważny dla Szczebrzeszyna Jan Brzechwa. Z roku na rok festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców jak i turystów.  


Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

W dniu 8-9 sierpnia 2019r na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie, został zorganizowany kiermasz rękodzieła artystycznego. Swoje prace zaprezentowali uczestnicy Terapii Zajęciowej w Rozłopach
i Zwierzyńcu. Osoby poszukujące niepowtarzalnych dekoracji mogły nabyć obrazy, ceramikę, haftowane ręcznie serwety, magnesy, gipsowe figury i wiele innych interesujących rękodzieł. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i turystów.  


Czwarty Dzień Stolicy Języka Polskiego

Ósmy sierpnia to już czwarty dzień Festiwalu Języka Polskiego, tego dnia odbyło się wiele spotkań autorskich, rozmów o literaturze i języku. Podsumowaniem czwartkowego wieczoru był mecz poetycki: „ballada o małej książniczce, czyli bitwa na wiersze Anny Świrszczyńskiej i Jana Brzechwy” prowadzenie: Zofia Karaszewska i Sylwia Stano.  


Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.26.2019

Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.