Dzisiaj: 2020-10-21, imieniny: Urszula, Hilaria

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.35.2019

Nazwa zadania: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.33.2019

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.34.2019

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych  nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego

16 października na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie odbędą się XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego.

 


terenowy rajd pieszy

Zapraszamy na pieszy rajd terenowy po wąwozach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, organizowany przez klub BUSHIDO Szczebrzeszyn, MDK Szczebrzeszyn i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.


Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie – zakończenie zadania.


UWAGA! INTENSYWNE OPADY DESZCZU!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację projektu: „Wykonanie 2 miejsc postojowych” na terenie Gminy Szczebrzeszynrealizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy należy złożyć osobiście lub przesłać  na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn,  w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA, do dnia 11 października 2019 roku. W przypadku przesłania za pośrednictwem placówki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Informacja – Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze w gminie Szczebrzeszyn odbędzie się 26 września 2019r. (czwartek) g. 14.00 (dot. członków Komisji 1,2,3,4,5,6).

Natomiast członkowie Komisji 7,8,9,10,11,12 – spotkanie g. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

/-/Maria Loc-Oczkoś
pełnomocnik wyborczy


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.