Dzisiaj: 2020-10-23, imieniny: Marlena, Seweryn

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

UWAGA! SILNY DESZCZ z BURZAMI!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.65.2020

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


„Zawody Sportowe Sitno 2020”

W dniach 19-20 września 2020r odbyły się XXI Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi Zamojskiej, święto sportu powiatu Zamojskiego. W Igrzyskach LZS wzięły udział: Gmina Szczebrzeszyn, Sitno, Zamość, Adamów. Gmina Szczebrzeszyn brała udział w następujących konkurencjach, zajmując miejsca:
– piłka siatkowa mężczyzn-miejsce 4
– piłka siatkowa kobiet-miejsce 4
– piłka nożna kobiet- miejsce 3
– piłka nożna mężczyzn-miejsce 3
– koszykówka kobiet- miejsce 2
– koszykówka mężczyzn-miejsce 3
– przeciąganie liny kobiet-miejsce 3
– przeciąganie liny mężczyzn-miejsce 3

 


„Poszukiwania Padłych Dzików Na Terenie Gminy Szczebrzeszyn”

W dniu 19 września br. na terenie obwodu łowieckiego obręb Kawęczynek, Gmina Szczebrzeszyn odbyły się poszukiwania padłych dzików, w akcji brało udział 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownicy Nadleśnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, myśliwi, pracownicy Gminy Szczebrzeszyn i     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Poszukiwania obejmowały: lasy, łąki i zagajniki. Wszystkim którzy brali udział w poszukiwaniach składamy serdeczne podziękowania.

 


Ogłoszenie nr ROK. 0050.222.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna 4, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 25 września 2020 roku na formularzu uwag dwojako:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie,
  Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
 2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Pliki do pobrania:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=9&eid=181


„Parki Krajobrazowe-Szczebrzeszyn 22.IX.2020”


„81 Rocznica Agresji Sowieckiej Na Polskę”

W dniu 17.09.2020r, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem uczcili 81 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, w hołdzie zapalono znicze pod pomnikiem Polski Walczącej i Bohaterów Walk o Wolność.

 


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.15.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L,  nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, nr 110347L, nr 110349L, nr 110314L, nr 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258″

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


„II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu”

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy zapraszają na II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wydarzenie odbędzie się 20 września br. na Rynku Starego Miasta w Lublinie.


„Polski Produkt Przyszłości”

Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

W dotychczasowej historii konkursu rozpatrzone zostały 1 073 projekty, spośród których nagrodzono 56, a 122 zostały wyróżnione. Dotyczą bardzo różnych obszarów techniki, a dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć także na globalnym rynku.

Dla kogo „Polski Produkt Przyszłości”

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Nagroda główna czyli po 100 tys. zł na konta bankowe zwycięzców

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. zł wynosi nagroda główna a 25 tys. zł wyróżnienie.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Dokumentacja konkursu została udostępniona na stronie internetowej konkursu 7 września, a projekty można zgłaszać od 21 września do 29 października br. (godz. 16:00).

Patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni mediowi: Dziennik Gazeta Prawna, Polsat News oraz Polskie Radio.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

www.parp.gov.pl/konkursppp


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.