Dzisiaj: 2019-06-18, imieniny: Mark, Elzbieta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Jubileusz 90-lecia OSP w Kawęczynie

W dniu 22 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie obchodziła 90-lecie swojej działalności.  Obecni byli przedstawiciele z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Szczebrzeszyn, a także goście, m.in.: Druh Sławomir Bartnik – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie,  st. bryg.  Edward Wisz – były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Henryk Matej – Starosta Zamojski.

Za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kawęczynie uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Złotym Znakiem Związku odznaczony został Druh Julian Łazorczyk.

Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

Medalem Złotym: Druh Hajduk Antoni, Druh Kapuśniak Kazimierz, Druh Harkot Stanisław.

Medalem Srebrnym:  Druh Kołcon Janusz, Druh Grabowski Grzegorz, Druh Krasula Jan

Medalem Brązowym: Druh Kapuśniak Łukasz

Ponadto odznaki za wysługę lat odebrało 22 strażaków.

 

 


LATO Z RADIEM w Szczebrzeszynie

Studio Plenerowe Programu 1 zaprasza wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających Szczebrzeszyn do wspólnej audycji „Lato z Radiem 2018”. Wóz transmisyjny będzie prowadził audycję „na żywo” w sobotę 11 sierpnia, w godz. 9.00 – 12.00 z rynku  miejskiego w Szczebrzeszynie, na którym również zostanie usytuowany namiot z animacjami dla mieszkańców i słuchaczy (m.in. koło fortuny, fotobudka).   


Ogłoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie, obręb Przedmieście Błonie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego gminy Szczebrzeszyn w trybie pozakonkursowym.

Treść informacji zamieszczona w BIP.


muzeum starych zegarów

od 1 sierpnia br. zostanie otwarta ekspozycja stała pod nazwą MUZEUM  STARYCH  ZEGARÓW w Szczebrzeszynie. Zbiór liczący ponad 300 eksponatów mieści się  w budynku Urzędu Miejskiego (w lokalu, dawnej biblioteki miejskiej) przy Placu Tadeusza Kościuszki 1.  


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. inwestycji gminnych.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


festiwal „Śladami Singera”

Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera” po raz kolejny zagości w Szczebrzeszynie. Zapraszamy na rynek miejski w dniach  18-19  lipca br.  


eurofolk – relacja

 W  piątek, 13 lipca  na scenie rynku miejskiego w Szczebrzeszynie zaprezentowały się  zespoły z Grecji i Ukrainy – goście tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego EUROFOLK w Zamościu.

 

Jako pierwszy wystąpił Zespół Tańca Ludowego „Wołynianka” z Łucka na Ukrainie. Po nim szczebrzeska publiczność mogła podziwiać artystów Music & Dance Group „Naoussa Paros” przybyłych z Greckiej wyspy Paros.

 


eurofolk 2018

W piątek, 13 lipca, o godzinie 17:00 na scenie rynku miejskiego w Szczebrzeszynie wystąpią zespoły z Ukrainy i Grecji, w ramach  w Międzynarodowego Festiwalu Folklorystyczego EUROFOLK.


OGŁOSZENIE 

Urząd Gminy w Szczebrzeszynie  informuje,  że na terenie gminy Szczebrzeszyn wystąpiły niekorzystne  warunki atmosferyczne w postaci suszy. Rolnicy posiadający uprawy rolne  dotknięte suszą mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu celem oszacowania wielkości strat przed zbiorem uprawy w nieprzekraczalnym  terminie do  dnia 18 lipca 2018r.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej lub w tut. Urzędzie  ( pokój Nr 24).

Jednocześnie informujemy, że składane wnioski muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018.

Zał.

  1. Oświadczenie  Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach w 2018r.
  2. Oświadczenie Nr 2 o strukturze produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach 
  3. Oświadczenie Nr 3 (zgoda  na przetwarzanie danych osobowych)
  4. Wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.

Burmistrz Szczebrzeszyna
/ – /  Marian Mazur