Dzisiaj: 2019-03-22, imieniny: Katarzyna, Bogusław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

Komunikat Prasowy FLORIANY 2019


Informacja dotycząca ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich


zakończenie zbiórki dla poszkodowanych w pożarze

W   dniu 4 marca 2019 r.  prezes Stowarzyszenia Chrząszczowy Gród Anna Pytlowska, przekazała rodzinie państwa Malec, poszkodowanej  w wyniku pożaru, środki finansowe uzyskane ze zbiórki, przeprowadzonej na rzecz pogorzelców.  


koncert na dzień kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie oraz MDK Szczebrzeszyn zapraszają na koncert w wykonaniu Michała Nagy (gitara) i Arkadiusza Krupy (obój).  Początek koncertu zaplanowano na godzinę 17.30.

 


Szczebrzeszyn na starej fotografii


Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 lutego 2019 roku zmarł, w wieku 86 lat, Aleksander Przysada, wieloletni nauczyciel, historyk, regionalista, autor wielu opracowań dotyczących Szczebrzeszyna i jego mieszkańców.  
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Henryk Matej Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Zbigniew Złomańczuk Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 marca (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Kościele pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

 


„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 28.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. 

W wyniku rozgrywek kolejność miejsc przedstawia się następująco: 

I GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

I. Hubert Ryń – SP w Niedzieliskach
II. Weronika Węgrzyn – SP w Bodaczowie
III. Adam Derewiecki – SP Nr 3 w Szczebrzeszynie 

II GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum)

I. Krystian Samulak – SP Nr 1  w Szczebrzeszynie
II. Wiktoria Bożek – Gimnazjum w Szczebrzeszynie
III. Damian Dziadosz – SP w Niedzieliskach  


IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  c) w sprawie nawiązania współpracy Gminy Szczebrzeszyn z Radą Żwyrka (Ukraina),
  d) w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania,
  e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

 


obchody narodowego dnia pamięci „żołnierzy wyklętych-niezłomnych”


realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn .

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych a poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony  (poprzez system eBOK, zakup nowoczesnych wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27% do ok. 37%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.