Dzisiaj: 2019-06-18, imieniny: Mark, Elzbieta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

nowy pomnik chrząszcza

W  piątek 26 października o godzinie 13.00 nastąpi odsłonięcie nowej drewnianej rzeźby chrząszcza nad źródełkiem vis a vis młyna wodnego, przy ulicy  dr. Zygmunta Klukowskiego.

 


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2018 r. /piątek/ Urząd Miejski w Szczebrzeszynie będzie czynny do godziny 13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Maria Loc-Oczkoś


II nabór przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

 

 

Materiał filmowy zrealizowany w ramach projektu:


˝Szczebrzeszyn w sieci˝

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie przyjmuje  zapisy na szkolenia, które rozpoczną się 2 listopada w ramach projektu „Szczebrzeszyn w sieci”.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu oraz wykorzystania usług e-administracji wśród mieszkańców gminy Szczebrzeszyn, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać posiadane kompetencje.

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminę Szczebrzeszyn, które w dniu przystąpienia do projektu będą miały ukończone min. 25 lat. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w wieku 50+.  


Szkolenia obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, że szkolenia obwodowych komisji wyborczych z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn zaplanowane zostały na dzień 16 października  2018r. w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna nr 2 – parter, w następujących godzinach:

8:00  obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach od nr 1 do nr 6,
10:00 obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach od nr 7 do nr 12,
12:00  obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach od nr 1 do nr 6,
14:00  obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach od nr 7 do nr 12.

 

Urzędnik Wyborczy
/-/ Renata  BARTNIK


Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna”

Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna” odbędzie się  9 października 2018 roku w Szczebrzeszynie, a jej cele spójne są z wartościami Programu Wieloletniego Niepodległa i obejmują: zachęcanie odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzację wiedzy na temat procesów odzyskiwania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem kontekstów regionalnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu współpracy Kościoła z Rzeczpospolitą – jego zaangażowanie w pielęgnowanie wartości patriotycznych i budowanie wolnego kraju po czasach zaborów. 

Przebieg wydarzenia:

 • godz. 8:00 – Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja
  w Szczebrzeszynie –
  Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego 
 • godz. 10:00 – 12:00 – aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
 • inauguracja konferencji „Kościół i Ojczyzna” 
 • prezentacje naukowe:
  – ksiądz Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński (Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej)
  – prof. dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  – dr hab. Michał Wyrostkiewicz (Wydział Teologiczny Katedra Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • godz. 12:00 – 12:15 – przerwa
 • godz. 12:15 – 13:15 – panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji.
 • godz. 13:15 – obiad

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” skierowana jest do uczniów  klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej – mieszkańców Szczebrzeszyna.

Organizatorami wydarzenia są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Konferencja zorganizowana została przy współpracy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” to przedsięwzięcie, które uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.


Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

 

Rekord Polski w tańczeniu poloneza (wiele lokalizacji)


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Informacja w  sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji  ds. ustalania wyników głosowania  w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 1 października 2018r. pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn odbędą się w dniu 4 października 2018r.  w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna nr 2 – parter, w następujących godzinach:

10:00 obwodowe komisje wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie od nr 1 do nr 6,
11:00 obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie od nr 7 do nr 12,
12:00 obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie od nr 1 do nr 6,
13:00 obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie od nr 7 do nr 12.

 

Burmistrz  Szczebrzeszyna
/-/ Marian MAZUR


XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 


Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Szczebrzeszyn

Poniżej znajduje się anonimowa ankieta dotycząca różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Bardzo prosimy Panią/Pana o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania.

kliknij w link https://www.interankiety.pl/i/BA0nXy06