Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

SO.5535.9.2011 Szczebrzeszyn, 15 lipca 2011 r.

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Data i godzina wydania: 14.07.2011 r. – godz. 22:41

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 7:00 dnia 15.07.2011 r. do godz. 7:00 dnia 16.07.2011 r.
Obszar: Województwo lubelskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 60 do 70 km/h. Burze przemieszczać się będą z południowego zachodu na północny wschód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Podczas burzy należy zachować szczególną ostrożność na drogach. Nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp. W domu należy zamknąć okna, a także wyłączyć główny wyłącznik prądu i gazu.
Opracował: inspektor ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego i oc – Anna Łaszkiewicz (na podstawie ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie)

Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie
/-/mgr inż. Jerzy Banaszkiewicz


Spotkajmy się w Sitnie.

W dniach 8 – 10 lipca 2011 roku w Sitnie k/Zamościa odbędzie się XXV Wystawa rolnicza. Wystawa rok rocznie przyciąga dziesiątki tysięcy zainteresowanych, to bardzo znana i ceniona impreza o wyjątkowym klimacie. Zjeżdżają się tutaj wystawcy, rzemieślnicy i rolnicy z całej Polski.

Gmina Szczebrzeszyn, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Bodaczowa zaprezentują się podczas wystawy.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn do wzięcia udziału w imprezie.


Lipcowe propozycje Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie

W lipcu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje czytelnikom kolejne nowości wydawnicze.

Pierwszą z nich jest wciągająca bez reszty powieść historyczno – przygodowa, której akcja toczy się w magicznej scenerii Katalonii drugiej połowy XI wieku. Mowa o,, Uciekinierce z San Benito” – Llorensa Ch. Książka obfituje w dramatyczne wydarzenia, kipi emocjami od miłości i namiętności, po zawiść, zdradę i zemstę.
Pełna przygód i dramatycznych zwrotów akcji opowieść o dziewczynie ściganej przez Świętą Inkwizycję, uciekinierce z klasztoru, która zrobi wszystko, by oczyścić swoje imię i poznać prawdziwą tożsamość.

Drugą proponowaną ksiązką jest fascynująca opowieść nastolatki, która samotnie opłynęła świat.,, Prawdziwa odwaga” – Jessicy Watson. Dziewczyna stała się w ten sposób najmłodszą osobą, której udało się opłynąć świat samotnie, bez pomocy i bez żadnych przystanków. Podczas swojej niezwykłej przygody znalazła w sobie siłę, aby walczyć z samotnością, rozszalałym oceanem i ciągnącą się bez końca podróżą.

MGBP w Szczebrzeszynie

„50 lecie pożycia małżeńskiego”

W dniu 28.06.2011 roku w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 8 par z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn. Burmistrz Szczebrzeszyna dr inż. Marian Mazur odznaczył medalami następujące pary małżeńskie:

 • Krystynę i Władysława Kuźmów z Kawęczyna
 • Adelę i Mariana Świergoniów z Bodaczowa
 • Leokadię i  Feliksa Biczaków z Lipowca-Kolonii
 • Zofię i Ludwika Kłusów z Wielączy-Kolonii
 • Teodorę i Zbigniewa Machałków z Wielączy
 • Lucję i Stanisława Kuźmów z Bodaczowa
 • Władysławę i Romana Pieczykolanów ze Szczebrzeszyna
 • Zofię i Czesława Banachów z  Bodaczowa

Informator turystyczny

Gmina Szczebrzeszyn w ramach Projektu „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki wydała informator turystyczny o mieście i gminie.

Wydanie jest mini przewodnikiem, w którym każdy turysta znajdzie podstawowe informacje o mieście i  okolicy. Informator jest kolorowy, przejrzysty i poręczny, zawiera aktualny plan miasta, przebieg ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.  


Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie Burmistrza Szczebrzeszyna nr 0151/45/11 z dnia 2011-06-27 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:

 • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie
 • Szkoły Podstawowej w Bodaczowie
 • Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie
 • Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie

BIP – Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2011

Treść ogłoszenia


IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o  godz. 12:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym – propozycje placówek oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Harmonogram planowanych imprez dla mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym, koszty organizacji imprez.
 8. Informacja o liczbie zatwierdzonych oddziałów i ich liczebności oraz liczbie zatrudnionych nauczycieli w szkołach.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  b) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  c) zmieniająca uchwałę Nr XL/215/05 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  d) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  f) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
  g) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Szczebrzeszyn lub jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
  h) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze,
  i) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  j) zmian budżetu na 2011 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Drożdżyk


Święto Kwitnącej Fasoli 26 czerwca 2011


wpis1


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.