Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

PASOWANIE NA CZYTELNIKA MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZEBRZESZYNIE

Dnia 27 listopada 2013 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Szczebrzeszynie odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie na czytelników biblioteki. W pasowaniu udział wzięły dzieci z grupy sześciolatków, które przyszły do biblioteki z Panią Dyrektor Przedszkola – Małgorzatą Jarmuł oraz panią Ewą Kita.

Po zapoznaniu się dzieci z biblioteką oraz układem książek na półkach, Pani Dyrektor biblioteki Maria Krępa przeczytała wybraną przez dzieci bajkę. Po tym wszystkim nadszedł długo oczekiwany przez maluchy moment pasowania na Czytelnika Biblioteki. Nowo przyjęte w grono czytelników dzieci otrzymały imienne Legitymacje Czytelnika oraz książeczki. W pasowaniu na Czytelnika Biblioteki wzięło udział 25 dzieci.


Nowości wydawnicze

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie na grudzień proponuje państwu dwie nowości książkowe.

 bibl10012345

Andrzej Klawitter ,, Śmierć i dziewczyna” – Mieszkańców Szubina żyjących w zwyczajnej i nudnej codzienności wstrząsnęła tajemnicza tragiczna historia. Ktoś otruł ubogą rodzinę Maliniaków. Czworo ich dzieci oraz oboje rodziców znaleziono martwych przy zastawionym stole w ich własnym domu. Prawda okazuje się porażająca, a puenta niespodziewana. Autor porusza sprawy polskiej rzeczywistości, które pomimo kolorowych ulic nie dla wszystkich są barwne.

 bibl10012073

Diane Chamberlain ,, Zatoka o północy” – Julie przez czterdzieści lat czuje się odpowiedzialna za śmierć siostry. Siedemnastoletnia Izzy została zamordowana podczas rodzinnych wakacji, a Julie nie udało się zapobiec nieszczęściu. Co gorsza, do więzienia trafia niewłaściwy człowiek, choć Julie ma podstawy przypuszczać, że skazany powinien być ktoś zupełnie inny. 

Zapraszamy


Ogłoszenie Burmistrza Szczebrzeszyna

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2014 w formie wspierania zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Treść ogłoszenia


OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU CHODNIKA W BODACZOWIE

Dnia 4  grudnia 2013 r. odbyło się w Bodaczowie uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku chodnika prowadzącego do kościoła parafialnego. Inwestycja została sfinansowana przez firmę Chevron Polska, prowadzącą na naszym terenie poszukiwania złóż gazu łupkowego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Chevronu, mieszkańcy Bodaczowa i  Michalowa, Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, Wójt Gminy Sułów Tomasz Pańczyk oraz ks. Ryszard Wróbel – Proboszcz  Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bodaczowie, który dokonał poświęcenia chodnika. Burmistrz Mazur i Wójt Pańczyk w imieniu mieszkańców podziękowali  firmie Chevron za wykonane prace na rzecz społeczności lokalnej a księdzu Proboszczowi za zaangażowanie w organizację spotkań informacyjnych dla mieszkańców. Uroczystość zakończona została występem przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie, którym Św. Mikołaj wręczył paczki ufundowane przez Chevron.


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14 

tel: 12-6398150, fax: 12-4251973

email: meteo.krakow@imgw.pl; www: www.imgw.pl

Treść komunikatu LUPN_WLU_PDF

 

 


Konkurs pt. „Życie bez uzależnień”

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza uczniów do udziału w konkursie pt. „Życie bez uzależnień” finansowanego ze środków przewidzianych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osobą upoważnioną do kontaktów służbowych jest Pani Jolanta Tyszko nr tel. 6821-095 wew. 335.

Chętni do udziału w konkursie są proszeni o zapoznanie się z  REGULAMINEM KONKURSU


„Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

loga

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” zlokalizowany jest w najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta – zabytkowym centrum, którego najważniejszym punktem jest urokliwie położony barokowy „Kościół na wodzie”. Zakres projektu obejmował następujące działania:

  • Oczyszczenie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu – prace oczyszczeniowe polegały na usunięciu z dna zbiornika zalegającej warstwy namułów organicznych metodą refulacji – bez konieczności wypuszczania wody ze zbiornika.
  • Wymiana nawierzchni na deptaku przy ul. Aleksandry Wachniewskiej – roboty drogowe w tym zakresie polegały na zastąpieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej płytami granitowymi, kostką granitową oraz żwirem. Z myślą o osobach spacerujących po deptaku ustawione zostały ławki (24 sztuki) oraz kosze na śmieci (12 szt.). Na deptaku zamontowano także stylizowane słupki blokujące, maszt do wieszania flag i dwie stylizowane tablice informacyjne zawierające zasady użytkowania obiektu oraz jego opis.
  • Wykonanie 3 platform widokowych na skarpach przy Stawie Kościelnym – z platform rozciąga się unikalny widok na Staw kościelny, wyspy i największą atrakcję tej części miasta – „Kościół na wodzie”.
  • Ustawienie 3 drewnianych kiosków handlowych – kioski ustawione zostały wzdłuż deptaka przy głównej alei. Wykonane zostały z drewna iglastego i pokryte gontem. Kioski pełnić będą funkcje użytkowe służąc lokalnym przedsiębiorcom do organizowania drobnego handlu pamiątkami i małej gastronomii.

Cała odtworzona w ramach projektu przestrzeń obejmująca deptak wraz z otoczeniem wykonana została w stylu dostosowanym do zabytkowego charakteru otoczenia, z zachowaniem jego użytkowej formy. Dodatkowo w celu uczynienia obszaru deptaka bardziej przyjaznym, dokonano nasadzeń nowej zieleni w formie żywopłotów.

– Wymiana balustrady i ułożenie posadzki kamiennej mostu prowadzącego do kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, zwanego „Kościołem na wodzie”– nowa balustrada wykonana z metalu i drewna nawiązuje w formie do balustrady drewnianej z lat 30  – tych XX w. Na całym moście prowadzącym do kościółka ułożono posadzkę                    z kamienia naturalnego – piaskowca. Całość pięknie komponuje się z charakterem miejsca.

– Wykonanie instalacji teletechnicznej obejmującej:

  • system monitoringu na zewnątrz – w ramach projektu zakupiono i zamontowano         10 kamer wraz z osprzętem. Kamery te obejmując swoim zasięgiem obszar całego deptaka, teren przed „Kościołem na wodzie” oraz jedną z wysp Stawu Kościelnego podnoszą poziom bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji w tej części miasta, a jednocześnie spełniają wysokie wymagania estetyczne.
  • system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń – na kominie budynku Karczmy „Młyn” ustawiona została elektroniczna tablica informacyjna prezentująca podstawowe informacje o aktualnie panujących warunkach atmosferycznych.
  • monitoring przepływu ludności i ewaluacja danych – w trzech miejscach tj. przy wejściu na deptak od strony ul. Zamojskiej oraz od strony ul. Aleksandry Wachniewskiej, a także na moście prowadzącym do „Kościoła na wodzie” umieszczone zostały liczniki gości oparte o bariery podczerwieni. Detektory zostały zainstalowane w sposób harmonizujący się z otoczeniem. Wyniki pomiarów wykorzystywane są do monitorowania ruchu turystycznego na tym obszarze.
  • szerokopasmowy dostęp do Internetu – komunikacja bezprzewodowa i przewodowa – na deptaku możliwe jest skorzystanie z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
  • posiadanie audio i video przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT – tuż przy wejściu na deptaka w miejscu największego zagęszczenia ruchu osób został umieszczony infokiosk do prezentowania aktualnych informacji turystycznych. Przygotowana została również strona internetowa www.serce-roztocza.com.pl prezentująca obraz z kamer umieszczonych w punktach widokowych na obszarze przedsięwzięcia oraz dane dotyczące ruchu turystycznego. Na stronie zamieszczona została ankieta oceniająca, pozwalająca na wyrażanie swojej opinii na temat prezentowanych miejsc.

– Wykonanie oznakowania turystycznego – tablice z siecią szlaków – w dwóch różnych miejscach na terenie miasta ustawione zostały duże tablice prezentujące mapę z siecią szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy Zwierzyniec. Tablice obudowane zostały stelażami o konstrukcji drewnianej nawiązując swoim charakterem do oznakowania już istniejącego w gminie.

Odtworzenie deptaka w Zwierzyńcu wraz z terenem przyległym znacząco podniosło walory turystyczne tej części Zwierzyńca. Niniejszy projekt stanowił kontynuację podejmowanych od kilku lat przez władze miasta starań o uporządkowanie i poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta. Przyczynił się do wyeksponowania zabytkowego centrum Zwierzyńca i wypełnienia istotnej luki w istniejącej na tym terenie infrastrukturze. Dzięki realizacji zadania oraz komplementarnych z nim projektów dotyczących odtworzenia terenu „Zwierzyńczyka” oraz rewitalizacji Parku Środowiskowego zabytkowe centrum nabrało nowego blasku i umocniło swoją pozycję wśród głównych atrakcji Zwierzyńca – a teren wokół stawu z „Kościołem na wodzie” stał się ulubionym miejscem do spacerów.

Projekt zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategorii III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne (do 4 mln PLN).

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 3 646 733,13 PLN, zaś wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 3 590 640,04 PLN.

Kwota dofinansowania stanowiąca ok. 70 % kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 513 447,99 PLN. Okres realizacji inwestycji – 13.07.2010 r. – 27.12.2013 r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.


Konferencja podsumowująca projekt „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza”

loga

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” Gmina Zwierzyniec informuje o organizacji konferencji podsumowującej przedmiotowy projekt. Konferencja odbędzie się w dniu 29.11.2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Czar Roztocza” w Zwierzyńcu. Zaplanowany jest udział 50 osób. Władze gminy zaprosiły przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, powiatu zamojskiego oraz sąsiednich gmin. Wśród zaproszonych znaleźli się również honorowi obywatele Zwierzyńca, projektanci, wykonawcy, przedstawiciele lokalnych i regionalnych instytucji współpracujących z gminą oraz media. Tematem konferencji będzie prezentacja projektu wzbogacona materiałem fotograficznym. Wygłoszone zostaną również dwie prelekcje dotyczące obszaru będącego przedmiotem projektu. Konferencja ma na celu promocję projektu i powstałego 
w rezultacie jego realizacji nowego produktu turystycznego Zwierzyńca.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.


Festiwalowy Turniej Tańca w Szczebrzeszynie

W sobotę, 23 listopada 2013r. w Szczebrzeszynie  odbył się  Festiwalowy Turniej Tańca Amatorskiej Ligii Tanecznej Okręgu Lubelskiego. W turniejowych zmaganiach wzięło udział niemal 300. tancerzy z Puław, Lublina, Zamościa, Starego Zamościa, Niemiec k.Lublina, Tomaszowa Lubelskiego, Krasnobrodu, Biłgoraja i Szczebrzeszyna. Organizatorem  był Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie. Współorganizatorami imprezy: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie oraz klub Bushido ze Szczebrzeszyna.

                                                                                                     23 istopada 2013 009 23 istopada 2013 024

23 istopada 2013 095 23 istopada 2013 195 23 istopada 2013 245

 

23 istopada 2013 411 23 istopada 2013 427 23 istopada 2013 470 23 istopada 2013 599 23 istopada 2013 601 23 istopada 2013 615 23 istopada 2013 627


Wieczór poświęcony pamięci doktora Klukowskiego

W środę, 27 listopada,  w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbędzie się  wieczór poświęcony pamięci doktora Zygmunta Klukowskiego. Spotkanie upamiętniające 54. rocznicę jego śmierci rozpocznie się w sali widowiskowej MDK o godz. 17:00. W programie: promocja tomiku wierszy Dariusza Górnego pt. Do ZK oraz projekcja filmu dokumentalnego Rajd „Podkowy” z cyklu „Z archiwum IPN”. 

klukowski


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.