Dzisiaj: 2020-05-26, imieniny: Filip, Paulina

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

XIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIV Sesja Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 10:00 (piątek)w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2011r.
 7. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2011r.
 8. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Zmiany uchwały Nr LI/300/2010 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych,
  b) Uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012,
  c) Zmieniająca uchwałę Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  d) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  f) Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  g) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  h) Zmian budżetu na 2011 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13.  Zamknięcie obrad sesji.

 


Spotkanie – „Demaskujemy mity o gazie łupkowym”


Propozycje biblioteki

Miejsko – Gminna Biblioteka w Szczebrzeszynie na listopadowe długie wieczory chce państwu zaproponować kolejne nowości książkowe.

 

Pierwszą z nich jest,, Na przekór losowi” napisana przez Davies M. i Barrett – Lee L.

Opisuje jak los w jednej chwili może odmienić życie ludzkie. Melanie Davis w wieku piętnastu lat ulega wypadkowi motocyklowemu, zostaje sparaliżowana od pasa w dół. Jej dni wypełnia bolesna i upokarzająca rehabilitacja i walka o to by się nie poddać. Jej kolejne lata nie szczędzą jej przeżyć – dziewczyna ulega kolejnemu poważnemu wypadkowi samochodowemu i walczy z rakiem piersi. Melanie nie zamierza się załamać. Jest pewna siebie, zdeterminowana do walki z przeciwnościami losu i zaraża wszystkich swoim optymizmem. Uczestniczy w igrzyskach paraolimpijskich, bierze udział z zdjęciach do filmu, a także zakłada własną fundację rehabilitacyjną. Na przekór losowi to dająca siłę, oraz podnosząca na duchu prawdziwa historia kobiety, która mimo wielu dramatycznych przeżyć nie poddaje się.

Czy nasz mężczyzna jest doskonały, czy jest księciem z bajki a może groźnym psychopatą

,, Kochałam psychopatę” to druga wstrząsająca historia Barbary Bentley. Własnymi słowami pisarka opowiada o mroku, który nastał po miesiącu miodowym, oraz o tym, co musiało nastąpić, by wreszcie się z niego wyzwoliła. Kobieta ukazuje swoją przemianę z przerażonej ofiary w odnoszącą sukces działaczkę społeczną. Opisuje również, jak walczyła o to, by ustrzec inne kobiety przed podobnym losem.

MGBP w Szczebrzeszynie

Zapraszamy


Procedura otrzymania loginu i hasła dla użytkowników Gminnej Sieci Internetowej.

 1. Wypełnienie formularza „Rejestracja“ na stronie powitalnej /bramka logowania/
 2. Wysłanie smsa pod wskazany w formularzu numer oraz treść
 3. Wpisanie otrzymanego smsem kodu w pola: login i hasło /bramka logowania/

XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.,
  b) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012,
  c) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,|
  d) określenia wzorów formularzy podatkowych,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
  f) stwierdzenia wyboru ławników do Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Zamościu,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o Projektach współfinansowanych ze środków UE, które Gmina Szczebrzeszyn złożyła w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Szczebrzeszyn czyniła starania  o pozyskanie środków finansowych z europejskich funduszy oraz środków rządowych. Opracowano i złożono 12 projektów.  


Propozycje wydawnicze biblioteki w październiku.

,, Marzyłam o Afryce” Kuki Gallmann wkrótce po wydaniu stała się międzynarodowym bestsellerem. Książka przepełniona jest osobistymi refleksjami pisarki na temat życia i śmierci, dramatu ludzkiego życia, bólu i przemijania. Wspomnienia ukazują magiczny krajobraz Kenii. Są wyrazem miłości pisarki do Czarnego Lądu. Jest to książka , która powinna stać się Kenijską klasyką.

 

Drugą polecaną nowością jest seria ,, Gonie” – Michaela Granta, w której skład wchodzą:

  

,,Niepokój” : Faza pierwsza

,,Głód” : Faza druga

,,Kłamstwa” : Faza trzecia

,,Plaga” : Faza czwarta

 

W mgnieniu oka świat właśnie się skończył, wszyscy zniknęli. Jest pusto.

Pozostały dzieci, niemowlęta, uczniowie, nastolatki. Żadnych dorosłych.

Oto nowy inny świat – bez telefonów, Internetu, telewizji. Pomoc niestety nie nadejdzie – dzieci muszą radzić sobie same.

Oto bestsellerowa seria dla młodzieży, znakomity literacko thriller rekomendowany przez króla powieści grozy, Stephena Kinga.

Zapraszamy

 


XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 26 września 2011 r. o godz. 10:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2011r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2011r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2011 roku.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na z wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości z Radą Sołecką Przedmieścia Zamojskiego,
  b) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 


Propozycje wydawnicze biblioteki

We Wrześniu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu dwie nowości wydawnicze.

„Córki hańby” to książka napisana przez niezwykłą kobietę Jasvinder Sanghera, która urodziła się i dorastała w Wielkiej Brytanii.

W swoim najnowszym dziele pisarka przedstawia czytelnikom historię kilkunastu kobiet, które przez wiele lat przeżywały w domach rodzinnych istne piekło. Niejednokrotnie bite, gwałcone i narkotyzowane, nie miały prawa do wyrażania własnego zdania. Każda z nich zmuszana była do postępowania zgodnie z wolą swoich rodziców. Dziewczyny nie miały prawa spotykać się z chłopcami, a już na pewno nie z tymi, którzy należeli do wrogich grup. Wszystkie czynności wykonywane były według starannie ułożonych schematów. Dziewczyny były zmuszane do małżeństwa za człowieka, którego nigdy przedtem nie widziały. Zdarzały się przypadki że dziewczyna została zamordowana przez własną rodzinę, po tym, jak próbowała uciec przed przymusowym małżeństwem. Jeszcze nie tak dawno problem tamtejszych kobiet stanowił dla nas temat tabu – nie tylko o nim nie mówiliśmy ale i także ignorowaliśmy cierpienie setek niewinnych dziewczyn. Kultura – kulturą, ale czy faktycznie powinniśmy siedzieć bezczynnie w takich sytuacjach???

,,Tajne Stowarzyszenia”

Co łączy Gandalfa z druidami?

Dlaczego kabała jest dziś taka modna?

Ile prawdy jest w legendzie o świętym Gralu?

Jak daleko sięgają wpływy mafii?

Gdzie tkwi źródło potęgi Al. – Ka’idy?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie państwo w drugiej proponowanej przez nas nowości wydawniczej.

Zapraszamy


Uwaga – Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.