Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Nowe boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową.

Gmina Szczebrzeszyn informuje, że zrealizowany został projekt pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową” w miejscowości Bodaczów. Wybudowane boisko będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, 
w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz sportowych mieszkańców wsi. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość rekreacyjnego spędzania wolnego czasu.  


I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Postanowienie Nr 83/14 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rad Gmin z terenu działania Komisarza Wyborczego w Zamościu wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.


ILUSTRACJA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

1. Organizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

2. Cele konkursu:

  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
  • popularyzowanie wśród uczniów czytania książek,
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej,
  • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.  

Nowy plac zabaw w Brodach Dużych.

W dniu 9 listopada 2014 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach Dużych dokonano otwarcia nowego placu zabaw. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne zespołu działającego przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie oraz konkursy i zabawy dla dzieci.

Plac zabaw sfinansowano w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Całkowity koszt zadania wyniósł 23 523,75 zł.  


Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Szczebrzeszyn

Wybory Burmistrza Szczebrzeszyna – protokół wyników głosowania i wyników wyborów.

Wybory do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie – protokół z wyborów.


Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że L Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie odbędzie się w dniu 18 listopada 2014 r. o godz. 13.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  


Relacja z obchodów święta niepodległości w szczebrzeszynie

Obchody Święta Niepodległości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji w asyście Orkiestry Dętej „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna oraz kompanii ochotniczej straży pożarnej.

        Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów do kościoła p.w. św. Świętego Mikołaja miało miejsce wystąpienie Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura, oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.  


Zmiana organizacji ruchu drogowego

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zmiany organizacji ruchu drogowego na kilku ulicach w Szczebrzeszynie uprzejmie informuję, że zmiany te zostały wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zmiany zostały podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na zakończenie generalnej przebudowy ulicy Trębackiej i Ogrodowej a także w związku ze wzmożonym ruchem pieszych na ul. Wyzwolenia i Zielonej (szczególnie w niedziele).

Dotychczas dwukierunkowe ulice: Wyzwolenia, Zielona i Sobieskiego są obecnie ulicami jednokierunkowymi. I tak: 

  • ulica Zielona – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Ogrodową,
  • ulica Wyzwolenia – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Partyzantów lub na ul. Sobieskiego
  • ulica Sobieskiego – wjazd tylko od ulicy Wyzwolenia, wyjazd na ul. Partyzantów.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe umieszczone w rejonie wymienionych ulic, zwłaszcza przy wyjeździe z parkingu przy ulicy Wyzwolenia obok kościoła Świętego Mikołaja oraz z parkingu przy ulicy Zielonej.

 

Jerzy Banaszkiewicz
Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZCZEBRZESZYNIE

We wtorek  11 listopada 2014r. zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie.   


Film promujący Miasto i Gminę Szczebrzeszyn

Film powstał w ramach projektu pod nazwą „W Szczebrzeszynie chrząszcz…” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_logo


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.