Dzisiaj: 2020-10-23, imieniny: Marlena, Seweryn

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Nowości wydawnicze – grudzień 2014

Magdalena Kordel „Wymarzony czas” – to wzruszająca i pełna humoru odpowiedź na nasze tęsknoty. Opowieść o tym, że choć przeszłości nie można już zmienić, to przyszłość jest w naszych rękach.  


gminne spotkanie opłatkowe

Burmistrz Szczebrzeszyna serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na Gminne Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 21 grudnia (niedziela) o godz. 16.00 na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie. W programie artystycznym wystąpią: Szczebrzeska Kapela Podwórkowa, zespół wokalny działający przy MDK w Szczebrzeszynie,  uczniowie PSM I stopnia w Szczebrzeszynie.  


GWIAZDKOWY KIERMASZ KSIĄŻEK

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza na ,,Gwiazdkowy kiermasz książek”, który odbędzie się w dniach: 9 – 22.12.2014 r. w bibliotece.

Mamy do zaoferowania różnorodne tytuły w bardzo atrakcyjnych cenach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


pierwsza sesja nowej rady miejskiej

28 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza sesja nowo-wybranej Rady Miejskiej. Uroczyste ślubowanie złożyli radni w składzie: Bizior Katarzyna, Czop Alina, Dołba Waldemar, Drożdżyk  Mariusz, Dygas Mariusz, Hejno Zenon, Kot Adam Andrzej, Krasula  Jan, Olcha  Danuta, Olczak  Aleksander, Samulak Dariusz, Socha  Jarosław, Traczykiewicz Andrzej, Wawryk  Tadeusz, Wójcik Czesław.  


jubileusz 15-lecia Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie oraz otwarcie boiska

25 listopada 2014r. miał miejsce jubileusz 15-lecia Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie.

W gronie osób, które przybyły na uroczystość byli m.in. burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, starosta zamojski Henryk Matej, radny sejmiku wojewódzkiego Arkadiusz Bratkowski, przewodnicząca Koła Dzieci Zamojszczyzny
w Bodaczowie Władysława Matwiejczuk i ks. kanonik Ryszard Wróbel. Z zaproszenie skorzystali również dyrektorzy jednostek samorządowych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn, emerytowani pracownicy szkoły, sponsorzy, rodzice i absolwenci.  


„Umiem pływać” – Pływać każdy może.

Dnia 30 listopada 2014 roku zakończyliśmy realizację programu powszechnej nauki pływania pod hasłem „Umiem pływać”, Pływać, każdy może. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 292,30 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową w kwocie 10 646,15 zł. pozostałe 10 646,15 zł. stanowiło wkład własny Gminy.

Programem objętych zostało 90 uczniów klas III  z pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie, Szkoła Podstawowa w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach.   


Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn, do konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.  


Nowe boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową.

Gmina Szczebrzeszyn informuje, że zrealizowany został projekt pn. „Budowa boiska do gry w siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową” w miejscowości Bodaczów. Wybudowane boisko będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców, 
w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz sportowych mieszkańców wsi. Realizacja przedmiotowego projektu zapewni dzieciom, młodzieży i ich rodzinom możliwość rekreacyjnego spędzania wolnego czasu.  


I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Postanowienie Nr 83/14 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rad Gmin z terenu działania Komisarza Wyborczego w Zamościu wybranych w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.


ILUSTRACJA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

1. Organizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

2. Cele konkursu:

  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
  • popularyzowanie wśród uczniów czytania książek,
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej,
  • zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.  

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.