Dzisiaj: 2020-05-26, imieniny: Filip, Paulina

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Transmisja sesji https://www.youtube.com/channel/UCUH2x82gGsZs2fB6MUP-AWA/live

Proponowany  porządek  obrad:  


Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego


UWAGA! OBLODZENIE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.6.2020

Nazwa zadania: „Ustalenie przebiegu pasa drogowego drogi kategorii publicznej –ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie na dzień 31 grudnia 1998 roku w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; opracowanie około 120 projektów podziałów geodezyjnych określających zajęcie pasa drogowego na działkach stanowiących własność osób fizycznych”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


II Bieg Chrząszcza w Szczebrzeszynie

8 sierpnia 2020 r. w Szczebrzeszynie odbędzie się II Bieg Chrząszcza, ze startem i metą na rynku miejskim.  Zawodnicy będą mieli do pokonania trasy wiodące malowniczymi wąwozami lessowymi o długości 10 lub około 30 km. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej.


koncert noworoczny

W sobotę 1 lutego w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się  koncert podopiecznych kół zainteresowań i zespołów działających przy instytucji. Podczas koncertu wystąpili soliści – Jakub Jonasz, Bartosz Wyrostkiewicz,  Zuzanna Kot, Ignacy Flis, Zuzanna Żuk, Izabela Pikuzińska, Lilianna Kitowska i Natasza Bździuch, zespoły: Chrząszczyki, Szczebrzeszynki oraz  zespół „A jak nie my to kto?”, który tworzą Seniorzy.  Wystąpiły także zespoły taneczne z MDK.

 


XXII Prezentacje Teatrów Jasełkowych

W piątek 31 stycznia 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbyły się XXII Prezentacje Teatrów Jasełkowych. Na scenie wystąpiło pięć  grup teatralnych: Grupa Artystyczna  z MDK w Szczebrzeszynie, GWIAZDKI ze Szkoły Podstawowej w Wielączy, KLASY III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, GWIAZDECZKI ze Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach
oraz Grupa Teatralna  ze Szkoły Podstawowej w Sułowie. Wszystkie formacje teatralne  otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

 


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.5.2020

Nazwa zadania: „Zakup doposażenia samochodu strażackiego dla OSP Bodaczów”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Termomodernizacja SP nr 1 w Szczebrzeszynie

Gmina Szczebrzeszyn zrealizowała projekt pn. „Termomodernizacja obiektów szkolno- wychowawczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przy ul. Ogrodowej 16 w Szczebrzeszynie”

 

 

Zakres prac budowlanych wykonanych w ramach inwestycji obejmował:

– Docieplenie ścian fundamentowych poniżej i powyżej poziomu gruntu,

-Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych wraz z wyprawą elewacyjną,

-Docieplenie dachu nad salą gimnastyczną,

-Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c. o.,

-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

-Instalacja solarna na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

 


koncert noworoczny

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zaprasza na Koncert Noworoczny w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz seniorów, który odbędzie się 1 lutego o godz. 16.00.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.