Dzisiaj: 2020-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2018-04-27

szczebrzeszyńska majówka 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy oraz  przybyłych gości na Majówkę do Szczebrzeszyna.  Wydarzenia kulturalne przygotowane na tegoroczny weekend majowy rozpoczynamy od spotkania z motocyklistami na rynku miejskim.

   


2018-04-27

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. /środa/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


2018-04-27

Dni Kultury Japońskiej

W dniach 4-6 maja po raz pierwszy w Szczebrzeszynie odbędą się Dni Kultury Japońskiej, które honorowym patronatem objęła Ambasada Japonii w Polsce.

 

W ramach imprezy przewidziane jest również  Seminarium Sztuk i Sportów Walki, organizowane przez klub BUSHIDO, który jednocześnie obchodzi  jubileusz dwudziestolecia swojej działalności.  


2018-04-23

XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Szczebrzeszyn za rok 2017.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2018,
  d) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


2018-04-23

„Zostań uczniem szkoły muzycznej”

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie zaprasza na bezpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia:

 • 27.04.2018 r. godz. 17.00
 • 11.05.2018 r. godz. 17.00

Informacje w Sekretariacie szkoły (tel. 84 535-97-62)


2018-04-23

informacja

Miejsko-Gminna Biblioteka w Szczebrzeszynie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Biblioteka będzie czynna do godz. 14.00

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Biblioteka będzie nieczynna z powodu uroczystości związanych z otwarciem biblioteki, na które zapraszamy zainteresowanych wydarzeniem czytelników o godzinie 11.00.

 


2018-04-17

Relacja z obchodów setnej rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora

16 kwietnia br. w Szczebrzeszynie, odbyły się obchody upamiętniające setną rocznicę urodzin kpt. Stanisława Biziora,  zorganizowane przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Głos Bohatera”.  


2018-04-12

100. rocznica urodzin kpt. Stanisława Biziora

W poniedziałek 16 kwietnia w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbędzie się spotkanie historyczne z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”. Organizatorem jest lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Głos Bohatera” i Miejskim Domem Kultury w Szczebrzeszynie.  


2018-03-29

„Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Pierwszych zrealizowała zadanie pt. „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”  w ramach projektu grantowego pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD poprzez remonty i modernizacje obiektów infrastruktury społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku dawnej remizy OSP w Kątach Pierwszych i jego adaptacji do pełnienia funkcji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej. Prace obejmowały wykonanie remontu dwóch pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy, pomieszczenia socjalnego i sali wraz ze sceną. Zakres prac dotyczył: podłóg , ścian i wymiany drzwi.

Koszt zrealizowanego zadania: 49 985 zł dofinansowanie: 44 946 zł

Poniżej krótka fotorelacja: 


2018-03-26

życzenia wielkanocne


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.