Dzisiaj: 2020-07-07, imieniny: Benedykt, Cyryl

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-14

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.27.2020

Nazwa zadania: Opracowanie strony internetowej projektu: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1245629

Treść ogłoszenia zamieszczona w Bazie Konkurencyjności


2020-05-13

„Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”

Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” opracowanej i przesłanej przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, informuje, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie została zamieszczona informacja z wariantami przebiegu obwodnicy.

Z informacją o przebiegach drogi można zapoznać się również u Sołtysów sołectw: Bodaczów, Przedmieście Szperówka, Przedmieście Zamojskie oraz Przewodniczących Osiedli Klemensów i Szczebrzeszyn.

Wszelkie pytania, uwagi  i wnioski należy przesłać na załączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl w terminie do 05.06.2020 r.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach „Korekty przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Henryk Matej

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Ulotka_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Formularz_wniosku_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Rys 0.1 Plan orientacyjny – ortofotomapa

Rys 0.1 Plan orientacyjny – topografia

Rys. 1.1.1 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.1.2 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.2.1 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.2.2 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.3.1 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.3.2 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.4.1 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.4.2 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.5.1 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.2 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.3 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.6.1 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.2 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.3 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.7.1 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.7.2 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.8.1 Plan sytuacyjny – wariant 8

Rys. 1.8.2 Plan sytuacyjny – wariant 8

 


2020-05-13

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  • N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

 

Skan komunikatu


2020-05-13

Informacja


2020-05-12

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego


2020-05-11

Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-05-07

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2.

Treść dokumentu


2020-05-05

Informacja

Informacja o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej nr 65 – Most na rzece Bug – Sławków Płd. /dot. Gminy Szczebrzeszyn/

Treść informacji.

 


2020-05-04

Ogłoszenie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Szczebrzeszynie przyjmuje zapisy dla wszystkich, którzy chcieliby podjąć naukę gry na instrumencie.


2020-05-04

Życzenia dla Strażaków


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.