Dzisiaj: 2020-07-03, imieniny: Jack, Anatol

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-22

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.33.2020

Nazwa zadania: Zakup i dostawa koszy ulicznych

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-22

Informacja – ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Szczebrzeszyn uzyskała dofinansowanie na sprzęt dla uczniów do zdalnej nauki.

W ramach rządowego programu pn. ”ZDALNA SZKOŁA+ Gmina Szczebrzeszyn pozyskała 75 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom i nauczycielom ze szkół z terenu gminy Szczebrzeszyn.

„Zdalna Szkoła +” to  już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. 

W pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła” gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości 60 tys. zł. co pozwoliło na zakup 32 komputerów stacjonarnych typu All-in-One, tym razem chcemy zakupić 40 szt.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


2020-05-22

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załączniki do pobrania:


2020-05-20

Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-05-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.32.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.31.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 2696/1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-19

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.30.2020

Nazwa zadania: Sprzedaż złomu

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-18

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w Bodaczowie.

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie przejdzie dużą zmianę architektoniczną. Budynek zostanie ocieplony a szkoła zyska nowe oświetlenie. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Szczebrzeszyna podpisał umowę na roboty budowlane.  


2020-05-14

Informacja – budowa mostu przez rzekę Wieprz

Szanowni Państwo

W związku z pismem Generalnego Wykonawcy firmy SARINŻ sp. z o.o. realizujący na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Lublinie zadanie pn.: „Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn” informuje o czasowych zamknięciach drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn z powodu II etapu budowy mostu na rzece Wieprz. Cykliczne zamknięcia będą trwały od 15 do 120 min w poniższych terminach:

  • 22.06 – 24.06.2020 (3 dni) rozbiórka starego mostu
  • 06.07 – 10.07.2020 (5 dni) wiercenie pali fundamentowych
  • 20.07 – 22.07.2020 (3 dni) wbijanie grodzic stalowych
  • 09.09 – 11.09.2020 (3 dni) wyciąganie grodzic stalowych
  • 15.09.2020 (1 dzień) montaż konstrukcji
  • 9.10.2020 (1 dzień) betonowanie zamka płyty mostu
  • 6.11.2020 (1 dzień) próbne obciążenie mostu

W okresach zamknięcia objazd będzie się odbywał drogami lokalnymi: ul. Osiedlową (droga powiatowa nr 3205L), ul. Zieloną (droga powiatowa nr 3205L), ul. Orzechową (droga gminna gminy Sułów) oraz drogą gminną nr 110161L w miejscowości Bodaczów.

Uwaga: Podane terminy mogą ulec zmianie.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Załączniki:


2020-05-14

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.27.2020

Nazwa zadania: Opracowanie strony internetowej projektu: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1245629

Treść ogłoszenia zamieszczona w Bazie Konkurencyjności


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.