Dzisiaj: 2020-05-25, imieniny: Borysław, Grzegorz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-04-21

Informacja – nauka zdalna

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania sprzętu do nauki zdalnej, Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że rodzice, którzy nie dysponują sprzętem (komputer, laptop, tablet), do realizacji kształcenia na odległość winni zgłaszać się do Dyrektorów szkół, w których Ci uczniowie realizują obowiązek szkolny.

Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczebrzeszyn posiadają  laptopy i Dyrektorzy w celu realizacji zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą na podstawie umowy cywilo-prawnej wypożyczać rodzicom laptopy dla uczniów.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zostanie także przekazany w formie darowizny szkołom i to dyrektorzy tych szkół zdecydują o wypożyczaniu go najbardziej potrzebującym rodzinom.

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Zbigniew Paprocha


2020-04-21

Informacja dot. przekazania instalacji solarnych


2020-04-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.25.2020

Nazwa zadania: Zakup i dostawa 28 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-20

Informacja

Informacja Wojewody Lubelskiego z 17 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) zmienionego rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 15 i 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 673 i 674).


2020-04-17

Program „Zdalna szkoła”

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości  60.000 zł na zakup 28 komputerów stacjonarnych typu ALL in One dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


2020-04-16

„Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Miłośnicy spacerów oraz zwolennicy dwóch kółek już w tym roku dostaną prezent: nowy ciąg pieszo – rowerowy, który skomunikuje południową część miasta, od ulicy Zwierzynieckiej, promenadą wzdłuż rzeki Wieprz z ulicą Zamojską. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w ramach Projektu: „Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”.  


2020-04-16

INFORMACJA

Informacja Wojewody Lubelskiego z 15.04.20 r. o rozp. RM z 10.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

Treść dokumentu.


2020-04-15

Podziękowanie

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje  Kołom Gospodyń Wiejskich w Wielączy Kolonii Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel, w Błoniu Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak, oraz Paniom z Brodów Dużych: Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Irena Chwiejczak, Elżbieta Romaszko, z Kątów I Pani Jolancie Wiatrowskiej  za włączenie się w szycie maseczek ochronnych. W akcję szycia maseczek włączyli się również pracownicy Miejskiego Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Uszyte przez Panie maseczki zostaną przekazane  z uwagi na zwiększone działania Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkim gminnym jednostkom  OSP oraz w miarę możliwości mieszkańcom, którzy  nie są w stanie zabezpieczyć się w maseczki ochronne poprzez  sołtysów i przewodniczących osiedli danych miejscowości.

2020-04-14

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szczebrzeszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, mailem na adres: um@szczebrzeszyn.pl lub za pośrednictwem epuap na skrytkę /umszczebrzeszyn/skrytka do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 5,

– Nr 2, w liczbie 6,

– Nr 3, w liczbie 4,

– Nr 4, w liczbie 5,

– Nr 5, w liczbie 5,

– Nr 6, w liczbie 6,

– Nr 7, w liczbie 4,

– Nr 8, w liczbie 3,

– Nr 9, w liczbie 5,

– Nr 10, w liczbie 6,

– Nr 11, w liczbie 3,

– Nr 12, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

Piotr Jan Szafrański


2020-04-10

 „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Trwa głosowanie

Na stronie konkursu trwa głosowanie. Obiekt startuje w „Plebiscycie” Konkursu ” Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku „ edycja XXIV 2019. Ranking tworzony jest według sumy: ilości oddanych głosów na podstronie obiektu (1 adres IP może oddać maksymalnie 1 głos na 1 obiekt w danej kategorii raz na 24 godziny). Głosowanie w I etapie trwa od 23.03. do 11.05.2020.

Poniżej link do wizytówki obiektu.

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1792/centrum-muzealno-edukacyjne-w-szczebrzeszynie-wraz-z-amfiteatrem


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.