Dzisiaj: 2020-11-28, imieniny: Lesław, Zdzisław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-10-20

„Droga Powiatowa Złojec-Wielącza”

W dniu 20 października br. o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr. 3216L relacji: Złojec- Wielącza, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na otwarciu pojawili się : Starosta Zamojski -Stanisław Grześko, Burmistrz Szczebrzeszyna -Henryk Matej, jak również inni znamienici samorządowcy. Koszt inwestycji: 541   799,00zł.

 


2020-10-14

Ogłoszenie


2020-10-14

„Nowe Wozy Ratowniczo-Gaśnicze”

W dniu 12 października br. na Placu Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się  poświęcenie wozów ratowniczo-gaśniczych Man TGM 13.290 4×4 BB, rok prod.2020.Zakupionych przez  jednostki OSP w Niedzieliskach i Wielączy. Koszt jednego samochodu to 800 730,00zł.Środki własne : po 420 730,00zł (dla każdej z jednostek) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 350 000,00zł (dla każdej z jednostek),Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 30 000,00zł (dla każdej z jednostek). Wozy zostały poświęcone przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie, w obecności władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem oraz Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Andrzejem Pikulą, strażakami z OSP Niedzieliska i Wielącza.

 


2020-10-14

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.68.2020

Nazwa zadania:  PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZEBRZESZYN

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-10-14

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


2020-10-12

Informacja o ograniczeniu wykonywania zadań przez Urząd Miejski i wyłączeniu bezpośredniej obsługi Interesantów


2020-10-12

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.18.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej wraz z mapą do celów projektowych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-10-09

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.66.2020

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-10-09

„Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 47 z dnia 06 października 2020r”

Uchylające rozporządzenie Nr 25 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4001), zmienione rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4128).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Frampol, Urzędów Gmin w miejscowościach: Biłgoraj, Chrzanów, Dzwola, Goraj, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Turobin, Zwierzyniec oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda


2020-10-07

„Akcja Charytatywna-Serce Na Nakrętki”

W dniu 7 października br. czerwone serce ustawione zostało na Placu Tadeusza Kościuszki, przy budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Gmina zakupiła pojemnik w kształcie serca na gromadzenie nakrętek plastikowych. Inicjatywa nakrętkomatu wesprze recykling w Gminie Szczebrzeszyn, to pomysł radnej Moniki Nizio, do której zwrócili się mieszkańcy gminy. Zachęcamy wszystkich do wspólnej akcji zbierania nakrętek przeznaczonych na wsparcie akcji charytatywnych.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.