Dzisiaj: 2020-10-30, imieniny: Zenobia, Przemysław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-01-28

koncert noworoczny

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zaprasza na Koncert Noworoczny w wykonaniu dzieci, młodzieży oraz seniorów, który odbędzie się 1 lutego o godz. 16.00.  


2020-01-28

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r., Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2020 r. godz.11:30

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.

Przypadek podejrzany:

Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

  • temperaturą ciała > 380C
  • objawami infekcji dróg oddechowych tj.:
  • występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
  • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

 


2020-01-28

UWAGA! OBLODZENIE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-01-27

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.3.2020

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-01-23

Informacja dot. stawek podatkowych na rok 2020. Znak sprawy ROK.0050.16.2020


2020-01-23

Jak segregować odpady?


2020-01-21

Podziękowanie


2020-01-21

Przebudowa Drogi KAWĘCZYN-BRODY MAŁE

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110346 L, relacji Kawęczyn – Brody Małe na odcinku 1,3 km, położonym na obszarze gminy Szczebrzeszyn wraz z nową organizacją ruchu (droga powiatowa 3210 – droga wojewódzka 858). Zakres prac budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozebranie przepustów rurowych ), roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wraz z podbudową, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, pobocza, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie ( w tym bariery ochronne stalowe, pionowe znaki drogowe, aktywny znak D-6 na wysięgniku wraz z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem baterii słonecznych i akumulatorem AGM).

 


2020-01-21

debiut sceniczny seniorów

W poniedziałek 20 stycznia zespół wokalny zrzeszający seniorów z gminy Szczebrzeszyn pod nazwą „A JAK NIE MY, TO KTO?” uczestniczył w Przeglądzie Kolęd zorganizowanym przez Krasnostawski Dom Kultury.  


2020-01-20

XX Przegląd Kolęd i Pastorałek

W piątek  17 stycznia  w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się XX jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda!”

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.