Dzisiaj: 2020-11-24, imieniny: Flora, Emma

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-04-10

Informacja o nie przeprowadzaniu głosowania w obwodach odrębnych.

Z upoważnienia Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu oraz w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami uprzejmie informuję, że z uwagi na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu I oraz Komisarz Wyborczy w Zamościu II zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) byli zobligowani do utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu odrębnego jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Jednakże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (tzw. koronowirusa) sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie konieczności, tj. braku możliwości przeprowadzenia głosowania, obwody odrębne będą znoszone i głosowanie w nich nie będzie się odbywało.

 

Treść informacji
http://bip.szczebrzeszyn.pl/download/file/2020/wybory/FW%20Informacja%20%20%20obwody%20odrębne.pdf

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Zamościu


2020-04-09

Wywieś flagę!


2020-04-08

Informacja

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).


2020-04-08

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem


2020-04-08

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.24.2020

Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego
w branży drogowej pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-07

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZUS  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 

 


2020-04-07

Podziękowanie dla Służby Zdrowia

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie dziękują Służbie Zdrowia za postawę, trud i pomoc niesioną  w okresie pandemii.


2020-04-07

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.23.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  branży sanitarnej w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej (pomieszczenie do podgrzewania posiłków), technologii kotłowni gazowej zasilanej gazem płynnym i zewnętrznej instalacji zbiornika naziemnego LPG (kosztorys, przedmiar, SST) dla zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-06

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


2020-04-03

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.22.2020

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w miejscowości Niedzieliska

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.