Dzisiaj: 2020-05-31, imieniny: Aniela, Petronela

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-25

KONKURS „PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 2020”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie przystąpiła do konkursu „Podwórko Talentów Nivea 2020” . Organizatorem akcji jest Nivea Polska sp. z o.o., a patronami honorowymi są:  Rzecznik Praw Dziecka, „Monitor Dyrektora Szkoły” i „Głos Pedagogiczny”. Mamy możliwość wygrać wyjątkowy plac zabaw, który będzie służył rozwijaniu umiejętności sportowych naszych dzieci.  Podwórka Nivea to place zabaw, które kładą nacisk na jakościowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wyposażone są między innymi: w huśtawkę ,,bocianie gniazdo”, kubik wspinaczkowy, trampoliny, grę „skok w dal”, urządzenie do balansowania, tablice muzyczne, bębny, piaskownicę naukową, planetarium
i tubę do rozmawiania.Warunkiem otrzymania placu zabaw jest przystąpienie do rywalizacji i uzyskanie jak największej liczby głosów na naszą lokalizację. Głosować można codziennie do 24 czerwca 2020r. na stronie  www.podworko.nivea.plKażdy może pomóc! Wystarczy zalogować się na  stronę Konkursu i oddać głos!

Zachęcamy do wspólnej zabawy!  Wygrajmy razem!!!

 


2020-05-22

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.33.2020

Nazwa zadania: Zakup i dostawa koszy ulicznych

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-22

Informacja – ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Szczebrzeszyn uzyskała dofinansowanie na sprzęt dla uczniów do zdalnej nauki.

W ramach rządowego programu pn. ”ZDALNA SZKOŁA+ Gmina Szczebrzeszyn pozyskała 75 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom i nauczycielom ze szkół z terenu gminy Szczebrzeszyn.

„Zdalna Szkoła +” to  już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. 

W pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła” gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości 60 tys. zł. co pozwoliło na zakup 32 komputerów stacjonarnych typu All-in-One, tym razem chcemy zakupić 40 szt.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


2020-05-22

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załączniki do pobrania:


2020-05-20

Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-05-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.32.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-20

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.31.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 2696/1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-19

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.30.2020

Nazwa zadania: Sprzedaż złomu

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-05-18

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w Bodaczowie.

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie przejdzie dużą zmianę architektoniczną. Budynek zostanie ocieplony a szkoła zyska nowe oświetlenie. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Szczebrzeszyna podpisał umowę na roboty budowlane.  


2020-05-14

Informacja – budowa mostu przez rzekę Wieprz

Szanowni Państwo

W związku z pismem Generalnego Wykonawcy firmy SARINŻ sp. z o.o. realizujący na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Lublinie zadanie pn.: „Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn” informuje o czasowych zamknięciach drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn z powodu II etapu budowy mostu na rzece Wieprz. Cykliczne zamknięcia będą trwały od 15 do 120 min w poniższych terminach:

  • 22.06 – 24.06.2020 (3 dni) rozbiórka starego mostu
  • 06.07 – 10.07.2020 (5 dni) wiercenie pali fundamentowych
  • 20.07 – 22.07.2020 (3 dni) wbijanie grodzic stalowych
  • 09.09 – 11.09.2020 (3 dni) wyciąganie grodzic stalowych
  • 15.09.2020 (1 dzień) montaż konstrukcji
  • 9.10.2020 (1 dzień) betonowanie zamka płyty mostu
  • 6.11.2020 (1 dzień) próbne obciążenie mostu

W okresach zamknięcia objazd będzie się odbywał drogami lokalnymi: ul. Osiedlową (droga powiatowa nr 3205L), ul. Zieloną (droga powiatowa nr 3205L), ul. Orzechową (droga gminna gminy Sułów) oraz drogą gminną nr 110161L w miejscowości Bodaczów.

Uwaga: Podane terminy mogą ulec zmianie.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Załączniki:


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.