Dzisiaj: 2020-10-26, imieniny: Lucjan, Ewaryst

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-13

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  • N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

 

Skan komunikatu


2020-05-13

Informacja


2020-05-12

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego


2020-05-11

Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-05-07

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2.

Treść dokumentu


2020-05-05

Informacja

Informacja o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej nr 65 – Most na rzece Bug – Sławków Płd. /dot. Gminy Szczebrzeszyn/

Treść informacji.

 


2020-05-04

Ogłoszenie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Szczebrzeszynie przyjmuje zapisy dla wszystkich, którzy chcieliby podjąć naukę gry na instrumencie.


2020-05-04

Życzenia dla Strażaków


2020-05-04

doposażenie pojazdów OSP

W dniu 30.04.2020 r. samochody marki Renault Trafic zakupione w 2019 r. dla jednostek OSP: Błonie, Kawęczyn, Kąty Pierwsze, Szperówka, Szczebrzeszyn zostały odebrane z firmy P.W. BIBMOT BIK- Sp.j. w Mielcu, która dokonała adaptacji pojazdów na samochody specjalne pożarnicze. Doposażenie pojazdów w sygnały dźwiękowe, oświetlenie oraz specjalne oznakowanie pozwoli je w pełni wykorzystać do akcji ratowniczo-gaśniczych.

 


2020-05-04

„Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

W dniu 3 maja o godz.10:30 na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Henrykiem Matejem Burmistrzem Szczebrzeszyna, uczcili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, składając wieńce i znicze w miejscach pamięci narodowej.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.