Dzisiaj: 2020-07-07, imieniny: Benedykt, Cyryl

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2011-02-24

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Szczebrzeszynie

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Szczebrzeszynie na temat świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2011 r.

Treść informacji

 


2011-02-10

Segregacja śmieci nagrodzona

W dniu 7 lutego 2010 roku, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Konkurs „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” organizowany jest przez Gminę Szczebrzeszyn od 2001 roku i biorą w nim udział dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

W konkursie w 2010 roku wzięło udział 227 osób. Uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali na podstawie ilości przekazywanych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wysegregowanych odpadów komunalnych metodą „u źródła” tj. w poszczególnych gospodarstwach domowych uczniów.

Za udział w konkursie przekazano następujące nagrody na łączną kwotę 9 995,36 zł., m in: rower 1 szt., odtwarzacze DVD 16 szt., aparaty fotograficzne 3 szt., radioodtwarzacze 11 szt., mikrowieżą 1 szt. oraz przybory szkolne tj. plecaki, farby, albumy, atlasy, książki oraz długopisy. 
Nagrody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie wręczyła Maria Loc – Oczkoś, Sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.


2011-02-08

Informacja dla petentów

Dnia 16.02.2011r. (środa) Kasa Urzędu Miejskiego BĘDZIE NIECZYNNA

Wpłaty prosimy dokonywać w BS, nr konta: 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001

Przepraszamy za utrudnienia


2011-02-02

Propozycje biblioteki – luty 2011

W miesiącu Luty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje Państwu kolejne nowości książkowe.

Pierwsza to powieść sensacyjno -przygodowa australijskiego pisarza, którego książki określane są jako kwintesencja akcji w jej najczystszej formie Matthewa Reillya”Sześć świętych kamieni”. Ziemi grozi zagłada – zagraża jej Ciemne Słonce, niewidzialny twór zbudowany z ciemnej materii, poruszający się na granicy Układu Słonecznego, pochłaniający światło i rozszczepiający tlen cząstkowy. Wiedzę potrzebną do uratowania ludzkości posiedli starożytni – Konfucjusz, Ramzes II i władca Majów król Pakal, a w czasach mniej odległych – słynny fizyk Izaak Newton. Sześć świętych kamieni, zwanych kamieniami Ramzesa, wskaże drogę do Wielkiej Machiny – mechanizmu, który zrównoważy zabójcze działanie Ciemnego Słońca.
Powieść nawiązująca stylem do Poszukiwacza zaginionej arki.

Kolejną pozycją proponowaną przez bibliotekę jest”Los utracony” Imer Kartesz, opowieść młodego chłopca, Żyda z Budapesztu, który spędził rok w niemieckich obozach koncentracyjnych, Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Pozbawiona patosu relacja piętnastolatka, który z naiwnością stara się przystosować do wymagań swych ciemiężycieli, odsłania mechanizmy kryjące się za zbrodniami ubiegłego stulecia.

Ostatnią propozycją na luty jest podręcznik pierwszej pomocy” Alzheimer” Margot Unbescheid która od wielu lat wspiera matkę w opiece nad chorym na Alzheimera ojcem. W swojej książce nie relacjonuje osobistego doświadczenia bezgranicznego bólu związanego z chorobą bliskiej osoby, ale opowiada bez upiększeń o rzeczywistości życia z chorym.

 

Zapraszamy

MGBP w Szczebrzeszynie

2011-01-27

IV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 r. o  godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2011 rok.
 8. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2010 roku.
 9. Powołanie Komisji Uchwał.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Gminny Dom Seniora im. Jana Felisiaka w Szczebrzeszynie,
  b) wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok,
  d) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczebrzeszyn do Zgromadzenia Zamojsko – Roztoczańskiego Związku Gmin,
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  f) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczebrzeszyna,
  g) ustalenia zasad wypłacania diet radnym,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

2011-01-05

Propozycje wydawnicze MGBP

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku wszystkim Czytelnikom życzą pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Na styczeń chcemy Państwu zaproponować kolejne nowości wydawnicze.
Pierwszą z nich jest powieść Sandry Brown”Nieczysta gra”. Słynny futbolista po pięciu latach wychodzi z więzienia, gdzie siedział za sprzedanie meczu. Wobec braku perspektyw, przyjmuje niezwykłą propozycję sparaliżowanego milionera. Bogacz, który utrzymuje, że jest przeciwny metodzie in vitro, chce by za wielomilionowe honorarium futbolista stał się ojcem jego wymarzonego dziecka. Niezwykła namiętność, wyścig z czasem o życie i zaskakująca puenta sprawiają że książkę czyta się jednym tchem.

Drugą proponowaną nowością jest książka Jana Pawła Krasnodębskiego”Narcyz”.
Zapatrzony w siebie dwudziestolatek, opuszcza dom, dziewczynę, jedzie przed siebie do tajemniczego uzdrowiska, gdzie chce popełnić samobójstwo. Przez przypadek mieszka w apartamencie umierającego fizyka pracującego nad ostatnią książką.
Ich wzajemny kontakt wyzwala w chłopcu nieznane pokłady wrażliwości.
Czy zrozumie reguły, którymi kieruje się świat?


2011-01-05


2011-01-04

Nowa strona internetowa MDK

W ramach projektu „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 powstała nowa strona Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Pozwala ona na bieżąco śledzić działalność MDK i życie kulturalne Chrząszczowego Grodu. Na stronie znajdują się również przydatne informacje dotyczące turystyki, rekreacji oraz funkcjonowania obiektu ORLIK 2012. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowej witryny www.mdk.szczebrzeszyn.pl  

MDK

2010-12-28

III Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że III Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 r. o  godz. 13:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2011 rok.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 8. Powołanie Komisji Uchwał.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do Zespołu Zamiejscowego w Zamościu,
  b) zmian budżetu na 2010 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

2010-12-27

Sylwester 2010


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.