Dzisiaj: 2020-04-01, imieniny: Grazyna, Irena

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2010-11-08

Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn

Do Urzędu Miejskiego napływa szereg uwag od mieszkańców w sprawie funkcjonowania gminnej sieci internetowej. W związku z tym wyjaśniamy:
bezprzewodowa gminna sieć internetowa działać będzie do końca br. w wersji testowej. W tym okresie badany jest ruch na poszczególnych nadajnikach i będą wprowadzane korekty konfiguracji oraz mogą być również wprowadzane korekty ustawienia poszczególnych nadajników. Dopiero po tym okresie testowym sieć osiągnie zakładane parametry. Dla prawidłowego odbioru sygnału przez użytkowników sieci bezprzewodowej zalecany jest zakup urządzeń przeznaczonych do tego celu tj. punktu dostępu podłączonego do anteny zewnętrznej – zestaw dowolnej marki. Istnieje możliwość wypożyczenia z Urzędu Miejskiego sprzętu do przeprowadzenia testu odbioru sygnału w domu.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie na stronie www.szczebrzeszyn.org uwag odnośnie funkcjonowania sieci gminnej /zgłoszenia problemów/. Uwagi te będą pomocne dla przeprowadzenia docelowej konfiguracji sieci.


2010-11-05

Oświadczenie Burmistrza Szczebrzeszyna dotyczące Biogazowni w Klemensowie

- oswiadczenie_bio_m.jpg


2010-11-05

Realizacja inwestycji gminnych cd.

Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie.

- stadion10_1.jpg

- stadion10_2.jpg

- stadion10_3.jpg

Wykonanie docieplenia budynku komunalnego przy ulicy Targowej.

- targowa10_1.jpg

- targowa10_2.jpg

Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczebrzeszynie.

- wierzbowa10.jpg

Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

- wyzwolenia10_1.jpg

- wyzwolenia_10_2.jpg

Budowa chodnika przy ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie.

- chodnik_lubelska10.jpg

- chodnik_lubelska10_1.jpg

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Brody Duże.

- chodnik_brody_duze10.jpg

- chodnik_brody_duze10_1.jpg


2010-11-04

Komunikat

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W SZCZEBRZESZYNIE informuje, że w dniu 5 listopada 2010 r.o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.


2010-11-04

Propozycje Biblioteki na miesiąc listopad.

Pierwszą z nich jest praca zbiorowa pod redakcją Pani Reginy Smoter-Grzeszkiewicz i Pana Bogusława Garbacika” Dzieje Gminy Szczebrzeszyn”. Książka ukazuje historię poszczególnych miejscowości gminy Szczebrzeszyn oraz losy ich mieszkańców.
 - bibl2010_szczeb_dzieje.jpg
Drugą proponowaną pozycją jest album Mariana Kulika” Zamojszczyzna pamięta i oskarża” upamiętniający wydarzenia z okresu II wojny światowej na Zamojszczyźnie. Album zawiera około 300 fotografii z miejsc upamiętniających ludobójstwo ludności polskiej na terenach czterech powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
 - bibl2010_zamojszczyzna.jpg
MGBP w Szczebrzeszynie

2010-11-02

Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Otwarte Wojewódzkie

 Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

6-7 listopad 2010 r.

Szczebrzeszyn

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

 odbędą się na obiektach sportowych

 Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków

w Szczebrzeszynie

 

                       

PROGRAM ZAWODÓW

 

06.11.2010 r.[sobota] Mała Sala

9.30-10.00            Rejestracja uczestników

10.00-10.15          Uroczyste otwarcie

10.15-10.30          Losowanie kolejności startujących

10.30-13.30          Zawody

13.30-15.00          Przerwa

15.00-17.00          Trening

17.30-20.30          Konsultacje

W trakcie trwania zawodów będą prowadzone treningi z zakresu

Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

 

07.11.2009 r.[niedziela] Duża Sala

9.00 – 12.00  – Trening

12.00 – 13.00 – Pokazy Jiu-Jitsu

13.00              – Dekoracja, zakończenie zawodów

Na zakończenie zawodów zostaną przeprowadzone pokazy

Jiu-Jitsu  Goshin-Ryu

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Bushido Szczebrzeszyn

 

Współorganizatorzy:

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Lubelska Szkoła Jiu-Jitsu Tsubame   

 

MDK

2010-11-02

KOMUNIKAT

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W  SZCZEBRZESZYNIE informuje, że w dniu 03 listopada o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) odbędzie się publiczne losowanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.


2010-05-04

Miejski Dom Kultury

- dsc00563.jpg

strona internetowa MDK


2009-03-04

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy i Miasta Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.

            Cele stowarzyszenia:

 1. promowanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w kraju i za granicą,
 2. stworzenie wizerunku Szczebrzeszyna jako miasta przyjaznego turystom,
 3. prace na rzecz zachowania  materialnych i niematerialnych zabytków Szczebrzeszyna,
 4. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki,
 5. rozwój świadomości obywatelskiej.

Stowarzyszenie inicjuje różne działania instytucji i organizacji mające na celu promowanie naszego miasta. Dlatego między innymi działaniami wydaje miesięcznik”Chrząszcz”, mający za zadanie zapoznawanie mieszkańców miasta i gminy z piękną historią a także teraźniejszością miejscowości, w której mieszkają. Gazeta w ilości 200 – 250 egzemplarzy rozchodzi się w ciągu dwu dni. Niektórzy mieszkańcy wysyłają egzemplarze gazety swoim rodzinom w kraju i za granicą.

Bardzo ważnym zadaniem jest przypominanie ludzi, którzy zapisali się pięknie w historii miasta i gminy, także tych, którzy obecnie się w tę historię wpisują: działaczy gospodarczych, ludzi związanych ze szkolnictwem i opieką zdrowotną, twórców – artystów działających na terenie naszego miasta i gminy. W tym celu stowarzyszenia będzie prowadzić działalność wydawniczą.

Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze”
http://www.republika.pl/sptroztocze/

z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 13. Utworzone zostało wdniu 14 sierpnia 2001r, wówczas jako Stowarzyszenie Profilaktyczno -Edukacyjne „RAZEM” w Zwierzyńcu Koło w Szczebrzeszynie. Następnie pod nazwąStowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczebrzeszynie, funkcjonuje od 16 kwietnia 2002r, po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej. Jest instytucją niosącą pomoc ludziom z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie liczy 43członków.Priorytetowe cele działania stanowią:

 • praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i środków odurzających,
 • praca z rodzinami osób uzależnionych,
 • praca w środowiskach patologicznych i zagrożonych przestępczością.

W ramach Stowarzyszenia działają grupy wsparcia – AA i Al.-Anon. W siedzibie Stowarzyszenia działa ponadto Punkt konsultacyjno -informacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w którym dyżury pełnią, w każdą środę i czwartek w godz.17.00 – 19.00, psycholog,terapeuta i prawnik. Ponadto czynny jest telefon zaufania. Działalność Punktu cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców GminySzczebrzeszyn, jak i gmin ościennych. SPT „Roztocze” prowadzi stałą współpracę z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie w/w organizacji.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” w Szczebrzeszynie MUKS

„Roztocze” powstał w lutym 2000r. Klubliczy ogółem 147 członków w wieku szkolnym oraz 38 dorosłych. Klub skupia młodzież z trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącegooraz Gimnazjum w Szczebrzeszynie. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest w sekcjach: piłka nożna /2 drużyny/, tenis ziemny /2 grupy/, tenis stołowy/2 grupy/, rekreacja /1 grupa/, turystyka, Jiu-Jitsu /1 grupa/.

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” w Szczebrzeszynie

Zarejestrowana została w Rejestrze Sądowym w lipcu 2002 r.ASPN „Roztocze” jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Oficjalna strona http://www.roztocze.szczebrzeszyn.pl/

Stowarzyszenie Sportowe „Sanus”
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowegow roku 1996. Obecnie liczy 30 członków. Zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną, a takżemieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn. Cele Stowarzyszenia określone są następująco:

 1. Pomoc w prowadzeniu zajęć integrujących z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Wyposażenie stanowi profesjonalny sprzęt sportowy do ćwiczeń siłowych. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w różnorodnych zawodach. W ostatnim czasie brali czynny udział w turnieju miast Zwierzyniec-Szczebrzeszyn. Byli też organizatorami imprez sportowych, w związku z obchodamirocznicowymi miasta Szczebrzeszyn. Stowarzyszenie Miłośników Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego jest pierwszym tego typu zgrupowaniem powstałym w 1999 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Postanowienia ogólne
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, a siedziba mieści się w Szczebrzeszynie przy ul. Pl. T. Kościuszki 1.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu.

Cele i sposoby działania:

 • sprawowanie opieki nad zabytkami Szczebrzeszyna i okolic
 • działanie na rzecz utworzenia i utrzymania bazy turystycznej w Szczebrzeszynie
 • wytyczanie tras dla turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
 • sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • otoczenie ochroną ginących gatunków roślin, ptaków i zwierząt
 • czuwaniem nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • organizowanie wystaw, odczytów i spotkań na temat walorów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
 • utworzenie „Małej Galerii Roztocza”
 • redagowanie czasopisma „Region”
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania
 • zorganizowanie w Szczebrzeszynie Muzeum Przyrodniczo-historycznego
 • gromadzenie materiałów o regionie

§ 8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach

Nr konta 09102053560000120200057646

W 2002 roku w czasie obchodów 650-lecia miasta dokonano otwarcia muzeum, niestety ciągła zmiana lokalu i brak miejsca przeznaczonego na ten cel utrudnia funkcjonowanie. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo aktywna; wystawy, prelekcje,spotkania z mieszkańcami.
Zapraszamy naukowców, artystów, hobbistów miłośników przyrody i starych miasteczek do odwiedzenia naszego terenu.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.