Dzisiaj: 2020-10-23, imieniny: Marlena, Seweryn

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-07-08

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.53.2020

Nazwa zadania:  Przewóz (dowiezienie i odwiezienie) uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2020/2021” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-07-08

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.6.2020

Nazwa zadania:  Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-07-08

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-07-07

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.52.2020

Nazwa zadania:  Modernizacja świetlicy – Przedmieście Zamojskie w Szczebrzeszynie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-07-03

Ogłoszenie

Informuję, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Gmina Szczebrzeszyn uruchomiła przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasach: 

  • Szczebrzeszyn – Przedmieście Szperówka 
  • Szczebrzeszyn – Kawęczynek 
  • Szczebrzeszyn – Kąty Drugie 

Aktualny rozkład jazdy został umieszczony na przystankach znajdujących się na trasie kursowania przewoźnika.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


2020-07-03

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.51.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działki nr ew. 300/2 Przedmieście zamojskie, gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski, woj. Lubelskie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-07-02

Informacja o terminie składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Od 1 lipca 2020 NIE SKŁADAMY wniosków o ponowne ustalenie

prawa do świadczenia wychowawczego 500+
Świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane
od dnia 1 lutego 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do następujących świadczeń:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • jednorazowe świadczenie Dobry start (300+)

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w terminach:

od 1 lipca 2020 roku – drogą elektroniczną, poprzez:

od 1 sierpnia 2020 roku – w formie papierowej

Druki wniosków można pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka od dnia 27 lipca 2020r. lub wydrukować ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


2020-07-01

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-07-01

Ogłoszenie nr RZP.271.2.50.2020

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia zamieszczona BIP.


2020-06-30

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr RZP.271.2.48.2020

Nazwa zadania: Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów

Treść zmiany Zapytania zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.