Dzisiaj: 2019-12-10, imieniny: Julia, Daniela

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2010-12-08

Kiermasz książek

W dniu 29 listopada 2010 roku w Przedszkolu Samorządowym w Szczebrzeszynie odbył się Mikołajowy kiermasz książek.

Kiermasz zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.


2010-12-08

Złote gody

W dniu 04 listopada 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięły udział pary:

Kitka Bożena i Zbigniew, Kowalczyk Leonia i Bogdan, Zych Maria i Stefan oraz ich rodziny. Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur odznaczył jubilatów „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Wszystkim jubilatom życzymy zdrowia, szczęścia i samych słonecznych dni na dalsze lata życia.


2010-12-02

Ogłoszenie – ZGKiM w Szczebrzeszynie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie poszukuje do zakupu samochód marki: Star 244 wywrotka.

Treść ogłoszenia


2010-12-01

Rocznica śmierci dr Zygmunta Klukowskiego

30 listopada 2010 w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość upamiętniająca ROCZNICĘ ŚMIERCI DOKTORA ZYGMUNTA KLUKOWSKIEGO. W programie wydarzenia była projekcja filmu o społeczniku i świadku w procesie norymberskim – Zygmuncie Klukowskim, „Na krawędzi życia”, autorstwa Adama Kulika (spotkanie z reżyserem) oraz promocja wydawnictwa autorstwa dr Z. Klukowskiego „Gawęda o Starym Szczebrzeszynie”.  Organizatorami spotkania byli MDK i Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.

MDK.


2010-12-01

Kalendarz na rok 2011

W ramach projektu „Z KULTURALNĄ WIZYTĄ W CHRZĄSZCZOWYM GRODZIE” współfinansowanago ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013  ” Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki, został wydany kalendarz na rok 2011.


2010-11-30

I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie V kadencji zawiadamia, że I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  c) Przeprowadzenie głosowania,
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  c) Przeprowadzenie głosowania.
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 9. Powołanie, ustalenie liczebności i składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 10. Informacja o stanie budżetu gminy i miasta oraz o innych ważnych dla gminy sprawach.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w Radzie Miejskiej: art. 25 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

2010-11-25

Wernisaż wystawy „Chopinowi nie wysłane listy”

17 listopada 2010 w MDK w Szczebrzeszynie odbył się wernisaż wystawy „Chopinowi nie wysłane listy”. Organizatorem wernisażu, któremu towarzyszył multimedialny pokaz autorstwa Włodzimierza Pastuszaka, był Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie oraz Zamojskie Towarzystwo „Renesans”. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym w sali widowiskowej MDK do 5 grudnia 2010r. Relacja z wydarzenia uazała się na oficjalnej stronie obchodów roku chopinowskiego http://chopin2010.pl/pl/kalendarium/lista-wydarzen/wydarzenia-nadchodzace/cal/event/0/13595-wystawa-chopinowi-nie-wyslane-listy.html


2010-11-22

Wyniki Wyborów 2010

Wyniki wyborów w Szczebrzeszynie – Państwowa Komisja Wyborcza  http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/060000/062013.html


2010-11-18

Odwodnienie nieruchomości przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie

W związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych, część piwnic w budynkach mieszkalnych usytuowanych przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie („Przedmieście Zamojskie”) jest zalana. W związku z tym na zlecenie Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wykonuje odwodnienie terenu, poprzez wykopanie rowów i ułożenie drenażu. Prace są na ukończeniu.

- dsc06553.jpg

- dsc06551.jpg


2010-11-18

Przebudowa przejazdu kolejowego w Brodach Dużych

Gmina Szczebrzeszyn podjęła się przebudowy przejazdu kolejowego na drodze gminnej w miejscowości Brody Duże. Dzięki temu kolej odstępuje od zamiaru jego likwidacji. Likwidacja przejazdu byłaby dużym utrudnieniem dla rolników dojeżdżających do swoich pól. Przebudowa obejmuje m.in. poprawienie nawierzchni drogi w obrębie przejazdu i odprowadzenie wód opadowych. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie.

- dsc06542.jpg

- dsc06545.jpg