Dzisiaj: 2020-10-30, imieniny: Zenobia, Przemysław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-08-03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu marki NYSA

Informacja o wyborze oferty


2020-08-03

„Rzeźba trzech kultur”

Zakończono prace nad wykonaniem rzeźby przedstawiającej,wielokulturowe tradycje Szczebrzeszyna.

 

 

 


2020-07-30

Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Przedstawiamy Państwu najnowsze zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Zadanie jest  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego

 


2020-07-29

Obwieszczenie nr 173.2020

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczebrzeszyn dla zbiornika wodnego”Brody Małe”.

Treść obwieszczenia zamieszczona w BIP.


2020-07-29

„II Bieg Chrząszcza w Szczebrzeszynie”

Zapraszamy wszystkich chętnych na II Bieg Chrząszcza objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Szczebrzeszyna, trasa będzie przebiegała przez wąwozy lessowe.


2020-07-29

„Piłkochwyty”

Gmina Szczebrzeszyn zrealizowała zadanie pn. Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów”. Koszt: 24 475,77 zł.


2020-07-28

KOMUNIKAT

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że na terenie Gminy Szczebrzeszyn miejscowości: Kawęczyn, Kawęczynek i Szczebrzeszyn określone zostały przez wojewodę jako obszar zagrożony chorobą zakaźną  zwierząt tzw. afrykańskim pomorem świń  (ASF).

Szczegółowe informacje:  Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego


2020-07-28

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.10.2020

Nazwa zadania:  Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-07-27

76 Rocznica wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału Tadeusza Kuncewicza ps.”Podkowa”

W niedzielę (26 lipca) odbyły się uroczystości upamiętniające wkroczenie do Szczebrzeszyna Oddziału Partyzanckiego dowodzonego przez majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.
Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w intencji poległych oraz żyjących „Podkowiaków”, którą celebrował ks. Andrzej Pikula, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Następnym punktem uroczystości był przemarsz delegacji, władz oraz uczestników wydarzenia na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie przy tablicy upamiętniającej postać majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa” złożone zostały wieńce i kwiaty.
Zwieńczeniem wydarzenia była inscenizacja zdobycia Ratusza w wykonaniu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Organizatorzy wydarzenia:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Burmistrz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,   3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Parafia św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, Fundacja Szczebrzeszyn Kultur.

 


2020-07-24

UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – aktualizacja

Ostrzeżenie! gwałtowne wzrosty satnów wód


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.