Dzisiaj: 2020-05-25, imieniny: Borysław, Grzegorz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-02-28

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.11.2020

Nazwa zadania: „Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-02-27

Ankieta

Szanowni Państwo,

Gmina Szczebrzeszyn przygotowuje się do realizacji zadania pn. Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktów wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie. Projekt będzie częściowo finansowany ze środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W jego ramach przewidziano remont i rekonstrukcję z nadbudową istniejącej wieży zamkowej, zagospodarowanie przyległego terenu w ciągi piesze i elementy małej architektury, a także odtworzenie bramy wjazdowej.

Prosimy mieszkańców o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie pomocna przy aplikowaniu o dofinansowanie planowanej inwestycji. Ankieta jest anonimowa.

Wypełnij ankietę


2020-02-26

jubileusz 50-lecia małżeństwa

25 lutego 2020 r.  w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość  50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Poza jubilatami i ich rodzinami, udział w uroczystości wzięli przedstawiciele tutejszego magistratu, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Złomańczuk, Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej oraz Zastępca Burmistrza Zbigniew Paprocha, którzy wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosławą Sawic wręczyli jubilatom medale i dyplomy. Wydarzenie uświetnił kameralny koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Szczebrzeszynie.  


2020-02-25

„Odstrzał dzików na terenie Gminy Szczebrzeszyn”

W dniu 19 lutego 2020r na terenie obwodu łowieckiego nr.279 w Gminie Szczebrzeszyn tj. Przedmieście Szperówka, Przedmieście Błonie, Kawęczyn, Kawęczynek odbyły się poszukiwania padłych dzików. W akcji brało udział: 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownicy Nadleśnictwa Biłgoraj i Krasnystaw, Powiatowy Lekarz Weterynarii, myśliwi, pracownicy Gminy Szczebrzeszyn i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Poszukiwania obejmowały: lasy, łąki i zagajniki. Wszystkim którzy brali udział w poszukiwaniach składamy serdeczne podziękowania.  


2020-02-25

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.10.2020

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-02-25

spotkanie autorskie

Klub Seniora 50+ serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z panem Janem Skrzypą, które odbędzie się 27 lutego o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

 


2020-02-25

Willa Rózin w MDK

W dniu 19 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się spektakl teatralny pt. „Willa Rózin” w reżyserii Bartłomieja Miernika. Tematem spektaklu, przygotowanego przez Fundację Banina była pomoc Róży Zamoyskiej – żony ordynata Jana Zamoyskiego niesiona dzieciom z obozu przejściowego w Zwierzyńcu w czasie II wojny światowej.

 


2020-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy RZP.271.1.3.2020

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-02-21

Ogłoszenie nr 49.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn: Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różtych grupach wiekowych, przeznaczając na ten cel kwotę 180 000 zł.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2020-02-19

Informacja – systemy solarne


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.