Dzisiaj: 2020-10-30, imieniny: Zenobia, Przemysław

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-10-30

Organizacja ruchu w dniach 31 października – 2 listopada 2020 r.

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie, w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych wprowadzony zostaje zakaz ruchu, to jest:

od 31 października (sobota) godz. 06:00 do dnia 2 listopada (poniedziałek ) godz. 06:00 na następujących ulicach Szczebrzeszynie:

 • ulica Cmentarna od Placu Tadeusza Kościuszki do wjazdu na teren cmentarza
 • ulica Zamkowa, cała
 • ulica Sądowa od Miejskiego Domu Kultury do ulicy Cmentarnej
 • ulica Krótka, cała
 • ulica Cicha, cała
 • ulica Stara Rozłopska, cała

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od ulicy Gorajskiej i od ulicy Sadowej.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy że w dniach od 31 października do 2 listopada zostaje udostępniony plac wokół budynku Urzędu Miejskiego dla osób parkujących samochody osobowe.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan ogłoszenia – plik jpg


2020-10-29

Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

W Szkole Podstawowej w Bodaczowie od października br. funkcjonuje nowa kotłownia przyjazna środowisku. To kolejne proekologiczne działanie tutejszego samorządu, które ma na celu redukcję emisji CO 2 oraz poprawę jakości powietrza w gminie.

 

 


2020-10-28

Informacja

logotyp wojewody lubelskiego

Lublin, dnia 27 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu województwa lubelskiego

W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazuję treść ogłoszenia, które będzie rozpowszechniane w całym województwie lubelskim, z uprzejmą prośbą o pilne zamieszczenie go na stronach internetowych kierowanych przez Państwa urzędów, a także na stronach wszystkich podległych Państwu jednostek organizacyjnych. Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej- do-szpitala-tymczasowego.

Dziękując za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, wyrażam nadzieję, że wspólnie prowadzone działania informacyjne pozwolą w jak najkrótszym czasie pozyskać kadry niezbędne dla funkcjonowania ww. szpitala, a co za tym idzie, podjąć skuteczną walkę z epidemią SARS-CoV-2 w naszym województwie.

Wojewoda Lubelski /-/
Lech Sprawka

 

link do pliku pdf treścią ogłoszenia: Ogloszenie_WL


2020-10-28

Podziękowanie

Podziękowanie za udział w siódmej edycji dni otwartych funduszy europejskich


2020-10-26

OSTRZEŻENIE GĘSTA MGŁA

Godzina i data wydania: godz. 13:02 dnia 27.10.2020 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar: powiaty: bialski(90), Biała Podlaska(90), biłgorajski(98), Chełm(97), chełmski(97), hrubieszowski(97), janowski(94), krasnostawski(97), kraśnicki(90), lubartowski(88), lubelski(91), Lublin(91), łęczyński(92), łukowski(88), opolski(89), parczewski(87), puławski(89), radzyński(88), rycki(89), świdnicki(90), tomaszowski(97), włodawski(92), zamojski(97), Zamość(97)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 27.10.2020 do godz. 09:00 dnia 28.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie ograniczona do 100 m.

Uwagi:  BRAK

Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Dyżurny Operacyjny WCZK

insp. woj. Wiesław Maciuszczak

link do pliku pdf  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-10-26

Informacja

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 z wyłączeniem przebudowy mostu przez rzekę Świnkę w w miejscowości Bodaczów na terenie gmin: Zamość, Szczebrzeszyn,  powiat zamojski, województwo lubelskie.

Zeskanowany plik pisma przewodniego.

Zeskanowany plik obwieszczenia.

 

 


2020-10-23

Informacja

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”.

Plik do pobrania: KIP_DK_74_2020_09_30-2 /.pdf 8,5 MB/


2020-10-23

Uwaga! Gęsta mgła!

link do pliku pdf Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 


2020-10-23

XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesji w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie za 2019 rok.
 8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych ustawą o samorządzie gminnym do ich składania za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (obręb geodezyjny Szczebrzeszyn, Przedmieście Szperówka, Bodaczów),
  b)w sprawie przyjęcia w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Klemensów jako działka nr 306 o pow. 0,8467 ha zabudowanej drogą o nawierzchni żużlowej,
  c)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  d)w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  e)w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021,
  f)w sprawie zmiany uchwały Nr V/61/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  h)w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


2020-10-22

Informacja

ROZPORZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 października 2020r.

Uchylające rozporządzenie NR 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r poz.1421), zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego (Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach miast oraz w urzędach gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem działań Inspekcji Weterynaryjnej przewidzianych w § 10 i § 12 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z 6 maja 2015r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.z 2015 r. poz.754) na obszarach określonych w § 1 rozporządzenia Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.(Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328), na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r.poz. 1421), wojewódzki lekarz weterynarii składa wniosek o uchylenie restrykcji w odniesieniu do tych obszarów.

W tym celu należy uchylić rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.

Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.