Dzisiaj: 2021-03-01, imieniny: Albin, Antoni

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Daniel Kustosz

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.55.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działki nr ew. 300/2 Przedmieście zamojskie, gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski, woj. Lubelskie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Uwaga! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Uwaga! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu marki NYSA

Informacja o wyborze oferty


Zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Przedstawiamy Państwu najnowsze zdjęcia z postępu prac przy inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Zadanie jest  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego

 


„Piłkochwyty”

Gmina Szczebrzeszyn zrealizowała zadanie pn. Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów”. Koszt: 24 475,77 zł.


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.10.2020

Nazwa zadania:  Budowa punktu oświetlenia ulicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla inwestycji pt. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.9.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Dodatkowe środki finansowe dla szkół

Gmina Szczebrzeszyn pozyskała dodatkową kwotę 133 006,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 

O dodatkową subwencję mogły ubiegać się szkoły publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne. W 2020 r. z takiej  możliwości mogły skorzystać dwie placówki.

 

W uzgodnieniu z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn o dofinansowanie w b.r. zwróciła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie – prowadzona przez jst  i Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii  – prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. To finansowe wsparcie zostanie w całości przeznaczone na wyposażenie pracowni biologicznych, geograficznych, chemicznych i fizycznych.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.7.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.