Dzisiaj: 2018-01-16, imieniny: Marcela, Włodzimierz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Dożynki Gminne 2017

W niedzielę, 10 września w Szczebrzeszynie odbyły się dożynki gminne. W korowodzie, prowadzonym przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wzięły udział reprezentacje sołectw z tradycyjnymi wieńcami, uwitymi z tegorocznych kłosów.  


„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn”

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach  projekt dofinansowywany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kształcenia ogólnego w: Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie, Szkole Podstawowej w  Bodaczowie, Szkole Podstawowej w Wielączy, Gimnazjum w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Bodaczowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Uczniowie  uczestniczą w zajęciach rozwijających lub  wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki oraz zajęciach odbywających się metodą eksperymentu
z przyrody, fizyki i chemii. Dodatkowo uczniowie gimnazjów będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach grupowych i/lub indywidualnych z doradztwa zawodowego.
We wszystkich szkołach biorących udział w projekcie odbędą sie zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe w systemie VCC w formie kurów:  DigComp poziom A,  systemy prezentacji informacji w biznesie, multimedia w reklamie oraz dla Gimnazjów grafika  komputerowa. Zakończenie kursu i uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie wiązało się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

W ramach projektu zostały doposażone w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny pracownie przedmiotowe (biologiczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza). W ten sposób zostały stworzone  warunki dogodne do pracy metodą eksperymentu.

Zakupiony został sprzęt komputerowy (tablice interaktywne, laptopy i  drukarki 3D)

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku.

Wartość projektu 1 094 201,88 zł

Z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 038 621,88 zł.


dożynki gminne

Burmistrz Szczebrzeszyna, Rada Miejska w Szczebrzeszynie, Proboszcz Parafii św. Mikołaja oraz Proboszcz Parafii św. Katarzyny zapraszają na doroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 10 września na rynku miejskim w Szczebrzeszynie.  Korowód dożynkowy wyruszy o godzinie 11:30. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie Andrzej Rybiński.  


dożynki powiatowo-gminne

 

27 sierpnia w Skierbieszowie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uczestniczyły w nich delegacje gmin powiatu zamojskiego. Gminę Szczebrzeszyn reprezentowała sekretarz Miasta i Gminy Maria Loc-Oczkoś oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia, z tradycyjnym wieńcem dożynkowym. Starostami z naszej gminy byli: pani Elżbieta Pietrykowska, rolniczka z Wielączy oraz pan Rafał Kot, rolnik z Niedzielisk. W darze złożyli chleb i bukiet kwiatów.  


regionalny system ostrzegania 

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 


Informacja o stypendiach

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że Urząd Marszałkowski w Lublinie w dniach od 1 do 22 września 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/ 2018 w ramach Programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”
oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.  Głównym celem ww. programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników branżowych i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych.

 

 


I Memoriał dr. Czesława Gajdka

 

W dniach  25-27 sierpnia na obiektach sportowych w Szczebrzeszynie odbędzie się I Memoriał dr. Czesława Gajdka. Organizatorem turnieju  piłkarskiego jest Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej ROZTOCZE Szczebrzeszyn.  


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. /poniedziałek/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 -2023,
  f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  g) zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W GMINIE SZCZEBRZESZYN

W miejscowości Kawęczynek, z dala od smogu i zanieczyszczeń  dużych miast, od dwóch lat rozwija się gospodarstwo ekologiczne.  Właścicielką 3-hektarowego gospodarstwa jest pochodząca z Warszawy Marta Gładuń. Założyciele uprawy zajmują się tego rodzaju działalnością od 5 lat, wcześniej  uprawiali warzywa  metodami ekologicznymi  w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, dzierżawiąc gospodarstwo rolne o powierzchni nieco ponad 1 ha.  


Strona 5 z 76« pierwsza...34567...102030...ostatnia »