Dzisiaj: 2018-07-22, imieniny: Maria, Magdalena

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2018 r. /środa/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dni Kultury Japońskiej

W dniach 4-6 maja po raz pierwszy w Szczebrzeszynie odbędą się Dni Kultury Japońskiej, które honorowym patronatem objęła Ambasada Japonii w Polsce.

 

W ramach imprezy przewidziane jest również  Seminarium Sztuk i Sportów Walki, organizowane przez klub BUSHIDO, który jednocześnie obchodzi  jubileusz dwudziestolecia swojej działalności.  


Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze Szczebrzeszyn”

Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze Szczebrzeszyn” powstała w 2013 roku. Stowarzyszenie zrzesza ponad 80 zawodników, miłośników piłki nożnej. Grupy aktywnie działających graczy to: Żaki, Orlik Starszy, Orlik Młodszy, Młodzik Starszy. Strona internetowa stowarzyszenia: www.mspnroztocze.pl

 

 

 


FUNDACJA SZCZEBRZESZYN KULTUR

Fundacja działa w Szczebrzeszynie od 2014 roku, prezesem zarządu fundacji jest Małgorzata Piłat. Nadrzędne cele działalności to dbanie o tożsamość kulturową, promowanie miasta i jego mieszkańców, odkrywanie potencjału miasta oraz inicjowanie działań obywatelskich. Aktualne projekty realizowane przez Fundację Szczebrzeszyn Kultur można śledzić na stronie: www.szczebrzeszynkultur.pl  


XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Realizacja budżetów gminnych jednostek organizacyjnych za 2017r.
 7. Ochrona środowiska naturalnego, gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy.
 8. Informacja o stanie dróg gminnych i polnych po okresie zimowym – potrzeby remontowe w tym zakresie.
 9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Szczebrzeszyn za rok 2017.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2018,
  d) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  e) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
  f) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


„Zostań uczniem szkoły muzycznej”

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie zaprasza na bezpłatne zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia:

 • 27.04.2018 r. godz. 17.00
 • 11.05.2018 r. godz. 17.00

Informacje w Sekretariacie szkoły (tel. 84 535-97-62)


informacja

Miejsko-Gminna Biblioteka w Szczebrzeszynie informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Biblioteka będzie czynna do godz. 14.00

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Biblioteka będzie nieczynna z powodu uroczystości związanych z otwarciem biblioteki, na które zapraszamy zainteresowanych wydarzeniem czytelników o godzinie 11.00.

 


Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn” – to przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w  pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Program zajęć dostosowany został do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając mu rozwijanie pasji i zainteresowań  – język angielski, matematyka, przyroda, chemia, biologia oraz wyrównanie szans edukacyjnych – język angielki i matematyka. 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego stwarzają możliwość rozwijania kompetencji oraz zainteresowań językowych, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, a także utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości z języka angielskiego przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej. Wśród metod stosowanych na zajęciach językowych znalazły się m.in.: metoda komunikacyjna, audio-wizualna, audiolingwalna oraz TPR – reagowania całym ciałem. Podczas zajęć uczniowie doskonalą sprawności językowe poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków  przeznaczonych na realizację projektu – tablicy interaktywnej, laptopów, płyt DVD i CD, gier, klocków, plakatów, pacynek, kart pracy, słowników dwujęzycznych, artykułów, readersów oraz flashcards i story cards.   Zarówno różnicowanie metod i technik pracy, jak również stosowanie ciekawych materiałów  dydaktycznych czyni proces uczenia się języka angielskiego bardziej efektywnym. 

W zajęciach rozwijających i wyrównawczych z języka angielskiego  biorą udział uczniowie klas I –VII.   


Relacja z obchodów setnej rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora

16 kwietnia br. w Szczebrzeszynie, odbyły się obchody upamiętniające setną rocznicę urodzin kpt. Stanisława Biziora,  zorganizowane przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Głos Bohatera”.  


100. rocznica urodzin kpt. Stanisława Biziora

W poniedziałek 16 kwietnia w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbędzie się spotkanie historyczne z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”. Organizatorem jest lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Głos Bohatera” i Miejskim Domem Kultury w Szczebrzeszynie.  


Strona 5 z 84« pierwsza...34567...102030...ostatnia »