Dzisiaj: 2018-01-16, imieniny: Marcela, Włodzimierz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 

SO.5535.17.2017

 

Data i godzina wydania: godz. 07:28 dnia 05.10.2017 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 07:00 dnia 06.10.2017 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Brak

Opracował: inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż. – Anna Socha (na podstawie ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie)

 

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie 

/-/ dr inż. Marian Mazur


spektakle ekologiczne

We wtorek 3 października br. w sali  widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbyły się dwa spektakle ekologiczne dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. Spektakl pt.  „ Zabawki w opałach” , w wykonaniu aktorów z Krakowa, obejrzeli  uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodaczowie oraz podopieczni Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie i Szczebrzeszynie.    


Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku OSP w ramach projektu: „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Kątach Pierwszych”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Przedmiar robót


Ambasador USA w Szczebrzeszynie

29 września br. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul W. Jones gościł w  Szczebrzeszynie, gdzie spotkał się z burmistrzem Marianem Mazurem oraz sekretarz MiG Marią Loc-Oczkoś. Spotkaniu, przy drewnianym pomniku chrząszcza,  towarzyszyli również  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, którzy recytowali słynny wiersz Jana Brzechwy.  


Relacja z X Jubileuszowych Biegów Terenowych im. Bronisława Pietruszyńskiego

W czwartek 28 września na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie odbyły się jubileuszowe X Otwarte Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego. W tej edycji zawodów udział wzięło ponad czterystu uczestników z 14 szkół.  


Ogłoszenie nr 131.2017

Burmistrza Szczebrzeszyna ogłasza  II ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ul. Zamojska 56 w Szczebrzeszynie /nr 293, pow. 1058 m2, poł. w obrębie geodezyjnym Szczebrzeszyn/.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


X Biegi im. B. Pietruszyńskiego

Zapraszamy na  X edycję Biegów Terenowych, upamiętniających postać Bronisława Pietruszyńskiego, które odbędą się  28 września na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie.


zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2017r.
 7. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2017r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.)
 8. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 9. Informacja o bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
 2. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 7. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 8. zmiany statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie


zapytanie ofertowe: dowóz uczniów na basen – kryta pływalnia osir w zamościu w ramach programu powszechnej nauki pływania pt. „umiem pływać, pływać każdy może”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


bezpłatna nauka pływania

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację NA NAUKĘ PŁYWANIA w ramach Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”.
Nauka pływania dla dzieci klas II-III szkół podstawowych jest bezpłatna.
Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zasady rekrutacji


Strona 4 z 76« pierwsza...23456...102030...ostatnia »