Dzisiaj: 2018-05-21, imieniny: Jan, Wiktor

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” Szczebrzeszyn

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” Szczebrzeszyn swoją działalnością i postawą w środowisku lokalnym promuje potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowy styl życia, kształtując u dzieci i młodzieży zachowania i postawy prozdrowotne przy jednoczesnym wskazaniu na zagrożenia ze strony zachowań ryzykownych. Działania podejmowane na rzecz zorganizowania czasu wolnego i konstruktywnego jego spędzania sprowadzają się do organizowania rajdów pieszych, wycieczek rowerowych oraz uczestnictwa w lokalnych imprezach kulturalno-oświatowych podczas których demonstrowane są techniki Jiu-Jitsu Goshin-Ryu.

Strona stowarzyszenia http://www.jiujitsuszczebrzeszyn.pl/.


Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej “Roztocze” w Szczebrzeszynie

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej “Roztocze” w Szczebrzeszynie http://www.roztocze.szczebrzeszyn.pl/

Zarejestrowana została w Rejestrze Sądowym w lipcu 2002 r. ASPN “Roztocze” jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Roztocze”

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Roztocze” w Szczebrzeszynie MUKS “Roztocze” powstał w lutym 2000r. Klub liczy ogółem 147 członków w wieku szkolnym oraz 38 dorosłych. Klub skupia młodzież z trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum w Szczebrzeszynie. Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona jest w sekcjach: piłka nożna /2 drużyny/, tenis ziemny /2 grupy/, tenis stołowy/2 grupy/, rekreacja /1 grupa/, turystyka.


Stowarzyszenie Sportowe “Sanus”

Stowarzyszenie Sportowe “Sanus”przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Sądowego w roku 1996. Obecnie liczy 30 członków. Zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenie prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną, a także mieszkańcami miasta i gminy Szczebrzeszyn.  


Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze”

Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze” http://www.republika.pl/sptroztocze/

z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 13. Utworzone zostało wdniu 14 sierpnia 2001r, wówczas jako Stowarzyszenie Profilaktyczno -Edukacyjne “RAZEM” w Zwierzyńcu Koło w Szczebrzeszynie. Następnie pod nazwą Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości “Roztocze” w Szczebrzeszynie, funkcjonuje od 16 kwietnia 2002r, po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej. Jest instytucją niosącą pomoc ludziom z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie liczy 43członków.Priorytetowe cele działania stanowią:  


Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna

Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna http://www.spsz.szczebrzeszyn.info/

Stowarzyszenie powstało 20 kwietnia 2004 roku. Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Lublinie – XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000217798 dnia 22.09.2004 r. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm. ) oraz statutu.