Dzisiaj: 2017-09-26, imieniny: Justyna, Cyprian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

X Biegi im. B. Pietruszyńskiego

Zapraszamy na  X edycję Biegów Terenowych, upamiętniających postać Bronisława Pietruszyńskiego, które odbędą się  28 września na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie.


zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

Proponowany  porządek  obrad :

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2017r.
 7. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2017r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.)
 8. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 9. Informacja o bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017r.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
 1. podziału Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów,
 2. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
 5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie do prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 7. ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
 8. zmiany statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

w Szczebrzeszynie


zapytanie ofertowe: dowóz uczniów na basen – kryta pływalnia osir w zamościu w ramach programu powszechnej nauki pływania pt. „umiem pływać, pływać każdy może”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


bezpłatna nauka pływania

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację NA NAUKĘ PŁYWANIA w ramach Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”.
Nauka pływania dla dzieci klas II-III szkół podstawowych jest bezpłatna.
Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zasady rekrutacji


Dożynki Gminne 2017

W niedzielę, 10 września w Szczebrzeszynie odbyły się dożynki gminne. W korowodzie, prowadzonym przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, wzięły udział reprezentacje sołectw z tradycyjnymi wieńcami, uwitymi z tegorocznych kłosów.  


dożynki gminne

Burmistrz Szczebrzeszyna, Rada Miejska w Szczebrzeszynie, Proboszcz Parafii św. Mikołaja oraz Proboszcz Parafii św. Katarzyny zapraszają na doroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 10 września na rynku miejskim w Szczebrzeszynie.  Korowód dożynkowy wyruszy o godzinie 11:30. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie Andrzej Rybiński.  


dożynki powiatowo-gminne

 

27 sierpnia w Skierbieszowie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uczestniczyły w nich delegacje gmin powiatu zamojskiego. Gminę Szczebrzeszyn reprezentowała sekretarz Miasta i Gminy Maria Loc-Oczkoś oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia, z tradycyjnym wieńcem dożynkowym. Starostami z naszej gminy byli: pani Elżbieta Pietrykowska, rolniczka z Wielączy oraz pan Rafał Kot, rolnik z Niedzielisk. W darze złożyli chleb i bukiet kwiatów.  


regionalny system ostrzegania 

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 


Informacja o stypendiach

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że Urząd Marszałkowski w Lublinie w dniach od 1 do 22 września 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/ 2018 w ramach Programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”
oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.  Głównym celem ww. programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników branżowych i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych.

 

 


I Memoriał dr. Czesława Gajdka

 

W dniach  25-27 sierpnia na obiektach sportowych w Szczebrzeszynie odbędzie się I Memoriał dr. Czesława Gajdka. Organizatorem turnieju  piłkarskiego jest Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej ROZTOCZE Szczebrzeszyn.  


Strona 1 z 7212345...102030...ostatnia »