Dzisiaj: 2018-03-21, imieniny: Ludomir, Benedykt

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.


 


Ogłoszenie nr 50.2018

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca 2018 r. /środa/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


Oferta ustalenia przebiegu granic nr sprawy RG.6830.4.2017

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


podsumowanie projektu hi(my)story

W niedzielę 18 marca w remizie OSP w Bodaczowie miał miejsce panel historyczny wieńczący projekt HI(my)STORY. Inicjatywa licealistek z Bodaczowa przypominała losy Dzieci Zamojszczyzny.  


Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
 • nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;
 • nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 • nie mogą być członkami  partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej lub dostarczyć osobiście w godzinach urzędowania do dnia  6 kwietnia 2018 r., na adres: 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 230
22-400 Zamość 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na urzędnika wyborczego (Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.)
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego (potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia, które nie będę spełniały podanych powyżej wymogów i dostarczone po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury).

Dodatkowe informację na temat naboru można uzyskać na stronie: http://zamosc.kbw.gov.pl/  oraz pod numerem telefonu: 84 638 47 03.

Pełen opis rekrutacji zawiera Uchwała  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określania liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

 

Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu
Anna Chrzan


sukcesy klubu Jiu-Jitsu Bushido Szczebrzeszyn na Podhalu

Zawodnicy z Klubu Jiu-Jitsu Bushido Szczebrzeszyn wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Grapplingu, które odbyły się 10 marca br. w miejscowości Maniowy na Podhalu. Zawody obywały się pod Patronatem Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu, którego prezesem jest Jacek Chęciński ze Szczebrzeszyna.  


koncert z okazji Dnia Kobiet-relacja

 Z okazji Dnia Kobiet, na scenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zagrali: Michał Nagy (gitara) i Paweł Wajrak (skrzypce). Koncert  był również częścią warsztatów gitarowych organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem szczebrzeszyńskiej publiczności.

 


Nowa książka Aleksandra Przysady „Szczebrzeszyn. Miasto wielokulturowe”

„Szczebrzeszyn. Miasto wielokulturowe” to nowa książka autorstwa Aleksandra Przysady opisująca dzieje miasta i jego mieszkańców. Publikacja składa się ze zbioru opowiadań zamieszczanych na przestrzeni minionych kilku lat w miesięczniku „Chrząszcz”. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.   


gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 02.03.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.  


Strona 1 z 7912345...102030...ostatnia »