Dzisiaj: 2017-08-23, imieniny: Roza, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. /poniedziałek/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 -2023,
  f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  g) zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W GMINIE SZCZEBRZESZYN

W miejscowości Kawęczynek, z dala od smogu i zanieczyszczeń  dużych miast, od dwóch lat rozwija się gospodarstwo ekologiczne, prowadzone przez Marcina Migałę.  Właścicielką 3-hektarowego gospodarstwa jest pochodząca z Warszawy Marta Gładuń. Założyciele uprawy zajmują się tego rodzaju działalnością od 5 lat, wcześniej  uprawiali warzywa  metodami ekologicznymi  w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, dzierżawiąc gospodarstwo rolne o powierzchni nieco ponad 1 ha.  


Festiwal Stolica Języka Polskiego

Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie już za nami. Hasło trzeciej edycji Festiwalu brzmiało „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami w 2017 roku byli WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ. Impreza obfitowała  w wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie m.in. z Dorotą Masłowską, Jakubem Żulczykiem, ks. Adamem Bonieckim, Szczepanem Twardochem.

Nie zabrakło  również widowisk poetyckich i spektakli. We wtorek 8 sierpnia odbył się spektakl „Dziennik Czeczeński Poliny Żerebcowej” w wykonaniu Andrzeja Seweryna. A w środę 9 sierpnia mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów listów Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, zebranych w tomie pn. „Najlepiej w życiu ma twój kot”, w interpretacji Karoliny Gruszki i Adama Woronowicza.  


Nowe wydanie ˝Zamojszczyzny˝ Klukowskiego w sprzedaży

W  Punkcie Informacji Turystycznej, przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie można już nabyć nowe wydanie “Zamojszczyzny 1918 – 1939” Zygmunta Klukowskiego. Na tę edycję „Zamojszczyzny” składają się wyłącznie autorskie, osobiste teksty Klukowskiego: wspomnienia z lat 1918–39, dziennik 1939–47, wspomnienia 1950–51 i 1952–54 oraz listy z dwóch ostatnich lat życia. Nowe wydanie, w stosunku do poprzedniego, zostało rozszerzone o około 150 stron wspomnień z dwudziestolecia międzywojennego. W sumie książka liczy ok. 700 stron plus 92 strony wkładek zdjęciowych. Wydawnictwo można nabyć w cenie 80 zł.  


festiwal stolica języka polskiego

Cztery dni Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie już za nami. Hasłem trzeciej edycji Festiwalu jest „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami w 2017 roku są WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ. Impreza obfituje w wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie m.in. z Dorotą Masłowską, Jakubem Żulczykiem, ks. Adamem Bonieckim, Szczepanem Twardochem.  


Ogłoszenie nr 106.2017

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500 +) na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wgladu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłków rodzinnego na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-11-2017r. do 31-10-2018r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wglądu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01-08-2017r.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby wnioskującej, w tym: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane dzieci pozostających na utrzymaniu w tym: imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny
 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – stan za 2016r. ( nakaz podatkowy za 2016r. do wglądu),
 • zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2016r.
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( świadectwa pracy, umowa zlecenie, o dzieło),
 • zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za drugi pełny miesiąc pracy ( w przypadku dochodu uzyskanego po roku 2016 będącego podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń alimentacyjnych)
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • oświadczenie lub zaświadczenie szkoły dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia.

Uwaga
PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH  WNIOSKÓW, CO SKRÓCI CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIE.

Godziny przyjmowania wniosków /Pokój nr 21/:

 • PONIEDZIAŁEK  od 9.00 do 14.00, 
 • WTOREK od 10.00 do 16.00
 • ŚRODA od 9.00 do 14.00
 • CZWARTEK od 9.00 do 14.00
 • PIĄTEK od 9.00 do 14.00

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. /piątek/ kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna do godz. 13:00. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


informacja

Informujemy, iż wszystkie tegoroczne wydarzenia festiwalowe odbędą się w przestrzeni otwartej pod namiotem, wstęp jest wolny i bezpłatny.  Wejściówki obowiązują wyłącznie na miejsca siedzące. Wyjątkiem będą  spektakle dla dzieci, które wystawiane będą w siedzibie MDK oraz koncert Ani Dąbrowskiej, który odbędzie się na Rynku Miejskim.


Strona 1 z 7112345...102030...ostatnia »